TvOO: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

In de uitgave van juni 2016 met als thema: Vakmanschap o.a.

  • Vakmanschap bij de Rabobank
  • Wat maakt iemand een goede vakman?
  • Het vakmanschap van de HRD-er


Download hier de laatst verschenen uitgave met als thema 'Verandering' (maart 2016)

Nieuws

Weggeefactie: Echt!

Doorbreek wantrouwen en politieke spelletjes en inspireer echt. Echte leiders volgen hun eigen missie en ethiek. En juist dat inspireert en kan de wereld veranderen. Onechtheid is overal. Onechte verhalen van politici en bestuurders. Onechte gesprekken op het werk. Onechte mission statements van bedrijven. Echt gaat over wat er...

Heb je een op groei gerichte of statische mindset?

Een hoge IQ-score lijkt heel begerenswaardig, maar een garantie voor succes is het niet. De beroemde Stanford psychologe Carol Dweck, ontdekte dat voor succes de juiste mindset belangrijk is. Met mindset bedoelen we onze ideeën over de ontwikkeling van intelligentie.  Dweck deed jarenlang onderzoek naar...

5 tips om de millennial aan je organisatie te binden

De Millennial of Generatie Y, geboren tussen 1982 en 2002, is aan het werk. De eerste Millennials bereiken inmiddels de sleutelposities in Nederland en het is in essentie deze generatie die de komende 10 tot 15 jaar het wereldbeeld zal bepalen. Economisch, politiek en maatschappelijk. Maar je bent nog niet echt met ze bezig. ...

Top 10 belangrijkste aspecten goed werkgeverschap

Werksfeer, salaris/arbeidsvoorwaarden en baanzekerheid bezetten de eerste drie plaatsen in de top 10 van aspecten van goed werkgeverschap. Deze uitkomsten contrasteren met wat werkgevers in de perceptie van medewerkers aan belangrijke bedrijfseigenschappen hebben: een aangename werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden scoren daarin relatief laag....