Meer werkenden volgen opleiding voor persoonlijke ontwikkeling

Actueel

ma 17 mei 2021

Je blijven ontwikkelen – op persoonlijk vlak of op werkgebied – is belangrijk. Voor de mate waarin je geluk ervaart, maar ook om mee te komen op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft deze behoefte dan ook vergroot. Dit blijkt uit het onderzoek van Intermediair en Springest – in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht – onder 1.000 respondenten. Vooral cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn populair.

Bijna een kwart van de respondenten tussen de 18-67 jaar heeft zich het afgelopen jaar bij- of omgeschoold. De helft van hen deed dit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 45% schoolde zich bij om meer kennis over de huidige werkzaamheden te vergaren. Eveneens 45% volgde een cursus, opleiding of webinar om meer te weten te komen over toekomstige werkzaamheden. Dit is ook terug te zien in de cijfers van opleidingsplatform Springest. Meer dan 10% van de groeiende trainingsonderwerpen zijn gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan een cursus of training communicatieve vaardigheden, assertiviteit of presenteren.

Ruben Timmerman, oprichter van Springest: “Hoewel de totale vraag naar opleidingen in 2020 met zo’n 15% afnam, bleef die op het gebied van persoonlijke effectiviteit redelijk stabiel. Mogelijk zorgt het thuiszitten voor meer behoefte aan vaardigheden die niet alleen van pas komen op de werkvloer of in je huidige baan, maar ook in de rest van je leven.”

Leergieriger door coronacrisis
Bijna een kwart van de respondenten geeft aan leergieriger te zijn geworden door corona. Interessant is dat vooral vrouwen en hoogopgeleiden dit aangeven. Daarnaast hebben met name de jongere respondenten (18-34 jaar) meer zin gekregen om door te leren. Ruim een derde voelt hiervoor.

“Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk en door de coronacrisis nog urgenter geworden”, zegt Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair. “Sommige werkzaamheden zien er door de crisis anders uit en in veel sectoren zijn banen verdwenen, waar in andere branches juist meer werkgelegenheid is. Het is goed te zien dat veel respondenten het belang van scholing inzien. Onder de oudere respondenten (50-67 jaar) wordt de noodzaak hiervan significant minder ingezien. 38% van de oudere respondenten die niets hebben ondernomen, geeft aan hieraan geen behoefte te hebben, 21% gelooft niet in het nut ervan en 20% heeft geen ambities. Het zou mooi zijn ook deze groep te kunnen motiveren, zodat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers en gelukkig zijn in hun werk.”

Kans laten liggen
Bijna een kwart van de respondenten heeft sinds de coronacrisis daadwerkelijk iets ondernomen om zich te blijven ontwikkelen. Ruim een derde liet die kans liggen: ze overwogen het wel, maar ondernamen uiteindelijk geen actie. Wie er niet voor koos om verder te leren, deed dit vooral niet omdat hij daar geen behoefte aan had (33%), geen tijd (29%) of geen geld (21%). Bijna 1 op de 10 die wel doorleerde, maakte dan ook gebruik van een overheidssubsidie om deze opleiding of training te bekostigen, zoals NL leert door.

Het grootste deel van de respondenten die een opleiding hebben gevolgd, zou dit ook hebben gedaan als er geen coronacrisis was: de opleidingen stonden al gepland. Alleen van de mensen die het afgelopen jaar een of meerdere webinars hebben gevolgd, zou 1 op de 4 dit niet hebben gedaan als er geen crisis was.

Belangrijkste redenen om een cursus te volgen:
– 70% doet dit om in ontwikkeling te blijven,
– 36% wil de carrièrekansen vergroten,
– 31% wil meer geld verdienen,
– 13% doet dit omdat de werkgever het eiste,
– 5% kan anders zijn functie niet behouden.
In totaal geeft 42% van alle respondenten aan dit jaar van plan te zijn een training of opleiding te gaan volgen. (bron: Springest)