Geen scholingsbudget in kwart van organisaties

Actueel

ma 30 aug 2021

Ruim een kwart van de organisaties heeft geen concreet budget beschikbaar voor scholing van werknemers. Bij de organisaties die wél een vast opleidingsbudget hebben, is dit in de meeste gevallen een organisatiebreed budget.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij onderzoek gedaan naar het scholingsbeleid binnen organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat 22% van de organisaties individuele budgetten reserveert en dat bij 18% van de organisaties een budget per afdeling beschikbaar is. Een vast scholingsbudget komt vaker voor bij grotere organisaties (81% van de werkgevers met meer dan 250 werknemers) dan bij kleinere organisaties (60% van de werkgevers met minder dan 50 werknemers).

Hoogte organisatiebrede scholingsbudget varieert flink
Ook de hoogte van het organisatiebrede scholingsbudget varieert flink. De zogeheten mediane waarde van het scholingsbudget is:
€ 10.000 tot € 25.000 bij organisaties met minder dan 50 werknemers;
€ 50.000 tot € 100.000 bij organisaties met 50 tot en met 250 werknemers;
€ 100.000 tot € 1 miljoen bij organisaties met meer dan 250 werknemers.
Bij organisaties met een individueel scholingsbudget ligt de hoogte van het budget in de meeste gevallen tussen de € 750 en € 1.000 per jaar.

Budget komt jaarlijks te vervallen
Het beschikbare scholingsbudget wordt lang niet altijd opgemaakt. Bij slechts 9% van de organisaties is het scholingspotje aan het eind van het jaar altijd grotendeels leeg. 67% van de respondenten geeft aan dat er weleens budget overblijft. Dit gebeurt het vaakst bij grotere organisaties. Dat er budget overblijft, betekent niet dat het geld voor scholing bij de organisaties tegen de plinten klotst. In 45% van de gevallen komt het budget namelijk jaarlijks te vervallen, tegenover 21% van de organisaties die niet-besteed budget meeneemt naar het volgende jaar. (bron: Rendement Online)