Een game als veilige omgeving voor de weg naar hybride werken

Actueel

di 19 okt 2021

Na anderhalf jaar thuiswerken mogen werknemers weer terug naar kantoor. De stap van online naar hybride werken is echter niet zomaar gezet. Adviesbureau Pentascope deed onderzoek naar de behoeften van medewerkers rondom het hybride werken.

“Een van de valkuilen van de komende periode is dat we de nieuwe situatie proberen te controleren. Rigide kantoor- en thuiswerkdagen sluiten niet aan bij de daadwerkelijke behoeften van medewerkers”, zegt Léon Polman van Pentascope. Het onderzoek van het adviesbureau bevestigt dit: acht van de tien mensen hebben geen behoefte aan vaste kantoordagen voor iedereen, maar willen juist zélf volledig bepalen waar en wanneer ze werken.

Er kwam ook een variëteit aan meningen naar boven over het hybride werken op zichzelf. Zo gaf 17% aan het liefst nooit meer naar kantoor te gaan en aan de andere kant van het spectrum wil 13% van de respondenten zijn/haar vaste werkplek bewaken. “De kunst is om als organisatie op een veilige manier het gesprek te voeren over al deze verschillende behoeften”, zegt Polman.

Een veilige omgeving voor het goede gesprek
Maar hoe realiseer je dit? Het gebruik van ‘serious gaming’ kan uitkomst bieden. “Een serious game is een spel waar het leerdoel voorop staat. Het zorgt ervoor dat je op een veilige manier in het goede gesprek kan komen. En vervolgens onderneem je actie met elkaar om samen tot een volgend of dieper niveau te komen”, legt Polman uit.

Een game is ook een veilige omgeving om het gesprek te voeren en anderen aan te spreken op hun gedrag. “Het is immers veel makkelijker om te zeggen ‘nou collega, ik vond het eigenlijk bloedirritant dat jij steeds de stift meenam, terwijl ik ‘m nodig had om mijn puzzel op te lossen’ dan om te zeggen ‘tijdens die superbelangrijke presentatie liet je me niet aan het woord en dat vond ik vervelend, want daardoor maakte ik een slechte indruk’. Het gedrag dat tijdens het spelen zichtbaar wordt is exemplarisch. Daardoor kan de game gebruikt worden om met elkaar in gesprek te gaan.”

“In welke vorm je uiteindelijk ook besluit het goede gesprek te voeren, het is cruciaal om hier samen met je team wel bij stil te staan. Deel elkaars behoeften en kijk samen hoe je van jullie hybride samenwerking een succes kunt maken”, sluit Polman af. (bronnen: ConsultancyPentascope)