Extraverte en gewetensvolle werknemers meeste ‘last’ van thuiswerken

Actueel

di 19 okt 2021

Het langdurige thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft bij zeer extraverte en gewetensvolle werknemers geleid tot minder productiviteit en minder werkgeluk. Bij mensen die laag scoorden op deze eigenschappen zijn hun werkprestaties in dezelfde periode juist verbeterd. Voor de vele organisaties die werken op afstand mogelijk willen blijven maken of zelfs aanmoedigen, is het van belang om met deze individuele verschillen in persoonlijkheidskenmerken rekening te houden.

Dit blijkt uit een gezamenlijke studie van de Tilburgse onderzoekers Anthony Evans (Sociale Psychologie), Christina Meyers (Human Resource Studies), Olga Stavrova (Sociale Psychologie) en Phillipe van de Calseyde (Organisatiegedrag, Eindhoven University), naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en werkprestaties bij telewerken. Door corona werden organisaties wereldwijd gedwongen om snel over te schakelen naar werken op afstand. Uit eerder onderzoek bleek al dat dit voordelen én uitdagingen opleverde voor werknemers: meer flexibiliteit en autonomie versus verlies van sociaal contact met collega’s en moeite met combineren van werk en gezin. In dit onderzoek wordt voor het eerst de rol van individuele eigenschappen in de context van thuiswerken onderzocht. Een belangrijke stap om te begrijpen hoe individuele verschillen het succes van werknemers tijdens het werken op afstand bepalen – of belemmeren.

Tijdens de eerste golf van de pandemie is een internationale groep werknemers vier maanden lang gevolgd om veranderingen in de resultaten, zoals prestaties, bevlogenheid en werktevredenheid, tijdens de overgang naar werken op afstand te meten. Daarbij vonden de onderzoekers dat zeer extraverte en gewetensvolle werknemers in de loop van de tijd minder productief en minder gelukkig werden, terwijl werknemers die laag scoorden op deze eigenschappen in dezelfde periode verbeterden. Vervolgonderzoek dat momenteel plaatsvindt, moet uitwijzen of ervaringen tijdens de eerste maanden van de pandemie (en herinneringen aan die ervaringen) toekomstige houdingen ten opzichte van werken op afstand versus op kantoor kunnen voorspellen. (bron: Tilburg University)