5 strategieën om de leertijd van je medewerkers te maximaliseren

Actueel

ma 17 jan 2022

Werknemers zijn continue druk met alles wat er in het leven op hen afkomt. Ze werken hard en hebben een privéleven waar ook veel van ze gevraagd wordt. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen blijft leren en zichzelf door ontwikkelt. Zowel in het belang van werknemer áls werkgever. Want uiteindelijk sta je samen voor deze opgave.

De juiste leeromgeving is hierbij van vitaal belang. Want een stabiele structuur en inrichting van de leeromgeving zorgt ervoor dat de opname van de leerstof geoptimaliseerd wordt en de leertijd beperkt. 5 tips om de effectiviteit van het leren te optimaliseren:

1. Kies voor één doel per les
Uiteraard is het hoofddoel bekend bij het opzetten van de cursus. Daarnaast is het belangrijk om bij elke module scherp te zijn op wat je de medewerkers precies wilt leren. Daarbij is het denken in microlearning erg nuttig. Bij microlearnings wordt er gericht leermateriaal gemaakt, dat één leerdoel heeft voor elke module of les. Het hebben van één uniek en eenvoudig doel voor ogen maakt het gemakkelijk voor leerlingen om zich te concentreren. Het wordt realistisch om het leerdoel te bereiken door de module te voltooien.

2. Evalueer frequent
Uit onderzoek blijkt dat de meeste studenten de voorkeur geven aan permanente evaluaties gedurende de hele cursus of opleiding, bijvoorbeeld na elke module en idealiter met onmiddellijke toegang tot testresultaten en hun cursusvoortgang. Het frequent testen van leerlingen helpt om recent geleerde informatie op te roepen. Daarmee wordt het proces van het overbrengen van de nieuwe kennis van het werkgeheugen (kortetermijngeheugen) naar het langetermijngeheugen versneld.

3. Spreid leermomenten
De tijd dat alle medewerkers urenlang passief naar trainingen zitten te luisteren is voorbij. Tegenwoordig leren mensen niet-lineair en actief: onderweg, in korte bursts wanneer ze tijd kunnen vinden of maken en op verschillende apparaten. Hierdoor kunnen ze profiteren van het effect van pauze. Door na een leermoment een rustmoment te hebben, waarna je weer gaat leren, is het leereffect groter dan wanneer je gedurende één dag één lange leersessie hebt. Leren spreiden over een aantal dagen maakt dat de content beter beklijft.

4. Focus
Betrokkenheid van de lerende en de motivatie die daaruit voortvloeit, zou een solide doel moeten zijn voor elke cursusontwikkelaar. Door te analyseren en te identificeren ´waarom´ de cursisten een training volgen, kun je de inhoud afstemmen op die behoeften. Wat op zijn beurt kan zorgen voor de gewenste motivatie en uiteindelijk de betrokkenheid van de student.

5. Oplossingsgericht leren
Als iemand een ‘noodmoment’ heeft, staat hij in de regel open voor hulp, begeleiding of het volgen van een training om zijn doel te bereiken. Dit moment van behoefte staat bekend als een motiverend venster, wat een uitstekend moment is om een werkplekleermogelijkheid te introduceren. Kijk dus goed waar je medewerkers de behoefte hebben om iets op te zoeken of te leren. Op welk moment ze tegen problemen aanlopen. En zorg dat ze precies daar, op de mogelijkheden die voorhanden zijn, hun hulpvraag simpel en eenvoudig beantwoord kunnen krijgen. (bron: Managers online)