Medewerkers betrekken bij het vormgeven van innovatieve plannen

Actueel

ma 17 jan 2022

Het is voor bedrijven belangrijk om te blijven innoveren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld om de onderneming te laten groeien of om een bredere doelgroep te bereiken en in te spelen op maatschappelijke veranderingen.

Bij het vormgeven van innovatieve plannen is het belangrijk om personeel erbij te betrekken. Innovatie gaat namelijk meestal gepaard met verandering en betrokkenheid van personeel draagt bij aan het slagen van het plan. Er zijn verschillende manieren om deze betrokkenheid te bewerkstelligen en ideeën te laten dragen door het personeel.

Diversiteit in teams
Een van de manieren om personeel te betrekken bij innovatieve plannen om deze succesvol ten uitvoer te brengen, is door voor diversiteit te kiezen. Bijvoorbeeld door medewerkers van verschillende afdelingen in een team te plaatsen. Elke afdeling heeft een eigen expertise en door nieuwe combinaties te laten ontstaan, krijgen medewerkers de gelegenheid van elkaar te leren. Na het samenstellen van een team met veel diversiteit en verschillende achtergronden is het onder meer mogelijk een brainstormsessie te organiseren.

Zelfstandigheid bevorderen
Een andere efficiënte wijze van het betrekken van werknemers bij ontwikkelingen is door de zelfstandigheid te bevorderen. Dat is onder meer mogelijk door werknemers de gelegenheid te geven om te experimenteren en autonoom werken te stimuleren. In de praktijk kan dat bijvoorbeeld vorm krijgen door werknemers zelf te laten bepalen hoe het werk wordt aangepakt. Dat biedt eveneens gelegenheid om nieuwe werkmethoden te ontwikkelen. Denk daarbij onder meer aan het zelf nemen van beslissingen zonder deze steeds voor te hoeven leggen aan de leidinggevende.

Voorzie in middelen en mogelijkheden
Zelfstandigheid is op meerdere manieren te bevorderen om op die manier werknemers bij innovatieve plannen te betrekken. Het is dan wel belangrijk om daarbij in de middelen en mogelijkheden te voorzien, zoals in fysieke hulpmiddelen of in werkruimte net als in een budget dat beschikbaar kan worden gesteld. Werknemers stimuleren om bij verandering betrokken te zijn, betekent namelijk ook dat de randvoorwaarden in orde dienen te zijn. Denk daarbij aan apparatuur, maar ook aan de mogelijkheid om zelf de werkuren te bepalen binnen een bepaald kader van werktijden.

Waardering en verbinding
Er zijn allerlei factoren die invloed hebben op de mate van betrokkenheid bij ontwikkeling en innovatieve plannen. Zo is het ook belangrijk om oog te hebben voor het personeel. Dat betekent dat het laten blijken van waardering nodig is net als het gesprek aangaan met medewerkers om interesse te tonen. Ook is het van belang om voor verbinding te zorgen. Niet alleen in het team, maar op elke afdeling binnen het hele bedrijf. Er zijn daarbij verschillende leiderschapsstijlen beschikbaar om leiding te geven aan teams. Het personeel vormt het uitgangspunt om een geschikte leiderschapsstijl toe te passen. Het ene team dat heel zelfstandig werkt, leent zich bijvoorbeeld goed om taken te delegeren. Bij een team dat uit onervaren medewerkers bestaat, is meer ondersteuning en begeleiding nodig. Door op de juiste manier met een team om te gaan, leg je een stevige basis voor betrokkenheid bij de uitvoering van plannen. Maatwerk is in dit kader van groot belang. (bron: Personeelsnet)