Werkgevers laten harde functie-eisen nu vallen, selecteren meer op competenties

Actueel

di 12 apr 2022

Het wordt voor werkgevers steeds lastiger om vacatures te vervullen. Daarom hebben 7 van de 10 werkgevers al sollicitanten aangenomen die niet helemaal voldoen aan de gevraagde functie-eisen. Werkgevers nemen kandidaten in dienst zonder de gevraagde relevante werkervaring. Ook het juiste diploma vinden werkgevers niet meer zo interessant. Ze vinden het nu belangrijker dat sollicitanten de juiste vaardigheden en vakkennis hebben voor de openstaande functie.

Dit blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek. Werkgevers blijken in de praktijk al breder te kijken naar kandidaten: in het onderzoek vertellen ze dat zij steeds vaker hun functie-eisen bijstellen door de krapte op de arbeidsmarkt.

Juiste vaardigheden zijn nu het belangrijkst
Vrijwel alle werkgevers geven in het werkgeversonderzoek aan dat zij het belangrijk vinden dat de sollicitant beschikt over de juiste vaardigheden, zoals bijvoorbeeld servicegerichtheid of digitale vaardigheden. De sollicitant moet naast de juiste vaardigheden volgens 61% van de werkgevers ook beschikken over specifieke vakkennis. Relevante werkervaring (38%) en het beschikken over de juiste diploma’s en certificaten (41%) wordt daarentegen door een kleinere groep werkgevers belangrijk gevonden.

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit verwacht dat werkgevers in de toekomst vaker water bij de wijn zullen moeten doen als het gaat om functie-eisen. “We horen al langer geluiden dat werkgevers steeds meer belang hechten aan vaardigheden en vakkennis ten opzichte van diploma’s of certificaten. Het zal steeds moeilijker worden om kandidaten te vinden die helemaal of zelfs grotendeels aansluiten op de functie.”

Anders kijken naar sollicitanten
Het wordt nu voor werkgevers steeds lastiger om vacatures te vervullen. Zo geven de werkgevers in het werkgeversonderzoek aan dat het voor ruim de helft van de ontstane vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden. Dit dwingt werkgevers om sollicitanten aan te nemen die niet helemaal voldoen aan de gevraagde functie-eisen. Dit zou het grote aandeel werkgevers kunnen verklaren dat de afgelopen twee jaar sollicitanten heeft aangenomen die niet beschikten over de gewenste vaardigheden, vakkennis, diploma’s of certificaten of werkervaring.

Werkgevers geven aan vooral relevante werkervaring los te laten als functie-eis. Ruim de helft van de werkgevers (56%) hebben dit gedaan met kandidaten die niet beschikken over de gevraagde relevante werkervaring. Vooral werkgevers binnen het openbaar bestuur, de bouw en de detail- en autohandel nemen vaker kandidaten aan die niet de gevraagde werkervaring hebben.

Leren op de werkvloer
Wanneer een werkgever een sollicitant heeft aangenomen die nog niet beschikt over de juiste ervaring, vaardigheden, diploma’s of vakkennis, zet de werkgever vooral het leren op de werkvloer in om de sollicitant het vak te laten leren. 93% van de ondervraagde werkgevers geeft aan deze methode in te zetten.

Verder laat 53% van de werkgevers de sollicitant een opleiding, cursus of training volgen om de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren. Ook geeft 21% van de werkgevers aan dat zij het takenpakket aanpassen, zodat zij toch iemand kunnen aannemen op de functie. (bron: Personeelsnet)