Hoe de ene innovatie de andere in de weg kan zitten

Actueel

di 18 okt 2022 – Guido van de Wiel

Padel. Het is een nieuwe sport die inmiddels niet meer uit Nederland is weg te denken. De sport is nog het beste te omschrijven als een combinatie van squash en tennis. Met ballen die eruitzien als tennisballen maar toch lichter zijn. Met rackets die in plaats van een snaarbespanning uit één stuk bestaan en gaten hebben op de plaats waar ooit bij tennisrackets schapendarmen in een gekruist patroon liepen. (Hardnekkig is nog altijd het gerucht dat de snaren van tennisrackets vroeger van kattendarmen gemaakt zouden zijn; die foute interpretatie komt ongetwijfeld door de Engelse vertaling van het woord schapendarm: catgut.)

Met de komst van deze nieuwe sport Padel worden tennisclubs in heel Nederland massaal omgebouwd. Dit levert menig hybride verenigingen op, waar je zowel tennis als padel kunt beoefenen. De fikse investeringen verdienen zich inmiddels snel terug door nieuwe, jongere leden, tot wachtlijsten aan toe. In het zoeken naar de juiste balans tussen loyaliteit van leden en nieuwe verdienmodellen, kwam mij onlangs een redelijk perverse prikkel ter ore. Dat bij sommige clubs de externe huurders van padel-banen – per definitie geen leden – voorrang krijgen boven de leden. De huurders brengen immers extra geld in het laatje. Als lidmaatschap het aflegt tegen rendement heeft een vereniging zijn prioriteiten niet meer helder, dunkt mij. De uitspraak “exclusief voor leden” krijgt hier onbedoeld een hele andere betekenis.

Ondanks deze kinderziektes in de exploitatie van deze nieuwe sport, is Padel een mooi voorbeeld van hoe een relatieve nieuwkomer zich in korte tijd een comfortabele plek kan toe-eigenen in een gevestigd sportlandschap. En het levert inmiddels spectaculaire filmpjes op. Je zou Padel de Tesla van het sporten kunnen noemen.

Maar stel je deze zelfde vraag echter in de staat Washington, dan zullen ze zeggen dat Pickleball juist dé nieuwkomer onder de balsporten is. De naam is op dit moment nog niet eens aanwezig op het Nederlandse Wikipedia. Dit terwijl er, in Amerika alleen al, inmiddels wel 4,8 miljoen spelers zijn. Deze sport lijkt een soort mashup te zijn van badminton en tennis. Onder meer het eenvoudig te creëren kleine speelveld, de laagdrempeligheid om het meteen te kunnen spelen, de mogelijkheid voor binnen- en buitenbanen zijn debet aan de snelle verspreiding. Ook het feit dat NBA-speler Lebron James geïnvesteerd heeft in professionele pickleball teams en dat de staat Washington een half jaar geleden de sport heeft uitgeroepen tot officiële ´state sport´ helpt bij de bizarre groei. Volgens de Sports and Fitness Industry Association is het al twee jaar achter elkaar de snelst groeiende sport.

En nu komt het interessante: niet elke innovatie zal overal op een gelijke manier succesvol landen. Mijn inschatting is dat Pickleball in Nederland niet snel zijn opwachting zal maken. Juist omdát er in Nederland nu al een populair en laagdrempelig alternatief op tennis aanwezig is, in de vorm van Padel. In de afweging om Pickleball al dan niet te gaan importeren, exploiteren en te gaan spelen, zullen velen de afweging maken en de conclusie trekken dat Padel hier die functie van een vernieuwde vorm van tennis al heeft. Dat geldt zowel voor verenigingen als potentiële spelers.

Extra interessant wordt het om Amerika op dit vlak in de gaten te houden. Daar hebben immers zowel Padel als Pickleball voet aan de grond. Wordt het een ´duizend-bloemen-laten-bloeienmodel’ of gaat op termijn de ene sport de andere verdrukken?

Kijk je naar de populariteitsstrijd van Padel in Noord-Amerika versus Nederland, dan wint Nederland momenteel deze strijd glansrijk. Zelfs in absolute aantallen. Maandelijks zoeken in ons kikkerlandje 74.000 mensen naar deze term op internet versus een kleine 18.000 mensen in het vele malen grotere USA (bron: https://tenniscreative.com/padel-statistics/ ). Het doet denken aan de strijd tussen de video-systemen Betamax, V2000 en VHS in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat ontaardde in een onderlinge wedloop. Niet de beste werd de standaard, maar het systeem wat snel het grootste kon worden. Doordat JVC de patenten voor het VHS-systeem vrijgaf, won VHS (zie Wikipedia). Een sterk staaltje precompetitieve samenwerking. Een van de redenen voor de ondergang van het V2000 systeem, was dat het buiten de Benelux nooit van de grond is gekomen. V2000 werd immers alleen in Europa en Argentinië op de markt gebracht, met onvoldoende succes. Juist daardoor is dat systeem wereldwijd ook nooit de norm geworden, aldus Wikipedia. En een vergelijkbare redenatie geldt hier: de belangrijkste strijd tussen deze sport-innovaties wordt uiteindelijk wellicht niet in de landen zelf uitgevochten. Het zijn waarschijnlijk juist internationale platforms die mondiaal voor een onomkeerbaar tipping point kunnen zorgen. Welke van deze sporten weet het bijvoorbeeld als eerste tot demonstratiesport te schoppen op de Olympische Spelen? Juist die sport komt op voorsprong.

Hoe deze onderlinge “strijd” zich onderling ook zal voltrekken: de extra groepen mensen – van jong tot oud – die inmiddels wekelijks deze frisse, nieuwe sporten beoefenen, leiden nu al tot een betere gezondheid voor velen. Die gezamenlijke, collectief betere gezondheid is hoe dan ook de grootste winnaar. Hit it!

Guido van de Wiel (Wheel Productions) is organisatiepsycholoog, (schrijf)coach en ghostwriter. Hij is onder meer verbonden aan Verdraaide organisaties en de Veranderbrigade. Vorig jaar verscheen bij Kloosterhof zijn boek Van meetbaar naar merkbaar, van duurzaam naar dierbaarEerder schreef hij boeken zoals Durf het verschil te maken (i.s.m. Merlijn Ballieux), Organiseren met toekomst en Innoveerkracht. www.wheelproductions.nl