7 tips voor effectievere programma’s voor vitaliteit en werkgeluk

Actueel

di 18 okt 2022

Bijna elk groot bedrijf heeft wel een programma voor vitaliteit of werkgeluk. In het uitrollen van deze programma’s blijkt de praktijk vaak echter weerbarstig, waardoor de verwachte resultaten niet altijd worden behaald. Liselot Muijser, algemeen manager van Workplace Giving, deelt zeven tips waarmee meer uit dergelijke initiatieven gehaald kan worden.

De thema’s vitaliteit en werkgeluk staan sinds de coronapandemie bovenaan de agenda’s van werkgevers. Enerzijds omdat de shift naar thuiswerken/hybride werken heeft geleid tot een druk op de (mentale) gezondheid van werknemers, anderzijds omdat er steeds meer aandacht is voor het belang van een gezonde werkomgeving.

Waar een groot deel van de aandacht uitgaat naar het aantrekken van nieuwe werknemers, is het in deze tijd wellicht nog wel belangrijker om ervoor te zorgen dat huidige werknemers behouden blijven. Wekgeluk en vitaliteit spelen hierin – naast andere thema’s als arbeidsvoorwaarden, uitdaging en cultuur – een belangrijk rol.

Het optuigen van welzijnsprogramma’s en nieuwe regelingen in het HR-beleid zijn de meest gangbare manieren om meer werkgeluk te creëren onder het team. De zeven tips hieronder dragen bij aan een succesvolle implementatie hiervan:

1. Promoot het platform
14% van de communicatie op het intranet wordt gelezen. Wie zijn platform voor vitaliteit en werkgeluk alleen daar promoot, mist aansluiting bij de rest van het bedrijf. Zorg voor goede interne communicatie en maak het leuk om mee te doen met de programma’s. Zo weten collega’s jouw platform te vinden.

2. Heb niet te veel verwachtingen
Vergeet niet dat verandering energie en tijd kost. Verwacht dus niet te veel verandering van werknemers in een korte tijd. Wie meer dan vier campagnes per jaar lanceert, verwacht te veel en wordt snel teleurgesteld.

3. Laat management het goede voorbeeld geven
Zorg ervoor dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Zo gaan de andere werknemers ook aan de slag met programma’s voor werkgeluk en vitaliteit. Zorg ook dat leidinggevenden een klimaat scheppen waarin werknemers het gevoel hebben dat ze eventuele problemen kunnen aankaarten.

4. Herken behoeftes van collega’s
Sommige platforms met vitaliteitsprogramma’s sluiten niet aan bij de wensen van medewerkers. Ontdek waar collega’s behoefte aan hebben op het gebied van vitaliteit. Dat zorgt namelijk voor het beste resultaat.

5. Ontwikkel beleid voor diverse doelgroepen
Fitte werknemers hoeven niet aangespoord te worden om (vaker) te sporten. Bedenk hoe je minder fitte collega’s laat deelnemen aan vitaliteitsprogramma’s.

6. Beloon goed gedrag
Stimuleer positief gedrag en beloon collega’s die enthousiast meedoen aan programma’s. Vingerwijzen en straffen heeft een tegengesteld effect.

7. Bepaal de ROI
Elk programma voor vitaliteit of werkgeluk zou zich moeten terugverdienen doordat er minder verzuim is of meer productiviteit. Meet de impact van programma’s, zodat duidelijk wordt wat werkt en wat niet. (bron: Consultancy)