Bijna driekwart Nederlandse organisaties heeft geen D&I-beleid

Actueel

De voordelen weer eens op een rij

di 15 nov 2022

Slechts 27% van de organisaties in Nederland heeft een diversiteits en inclusiebeleid (D&I). Dit betekent dat de meerderheid van de Nederlandse organisaties nog steeds geen beleid heeft voor DEI: diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie – ook al wint het thema terrein.
Dat blijkt uit de laatste editie van het HR-Trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS.

Een organisatie heeft alleen baat bij een DEI-beleid als management en medewerkers het omarmen. Het hebben van een beleid alleen is echter niet voldoende. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om DEI binnen de organisatie te versterken.

Wat is een DEI-beleid?
Een DEI-beleid is een verzameling van richtlijnen die een organisatie ontwikkelt om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Het doel van een DEI-beleid is het creëren van een meer diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkplek voor alle werknemers. Daarnaast is een DEI-beleid erop gericht dat alle werknemers zich op hun werk op hun gemak en gerespecteerd voelen.

Waarom is een DEI-beleid belangrijk?
Een effectief DEI-beleid kan een organisatie helpen om toptalenten aan te trekken en te behouden, het werknemersmoraal te verbeteren, de klanttevredenheid te vergroten en de bedrijfsresultaten te verbeteren. Een DEI-beleid geeft ook een sterk signaal af aan werknemers dat zij gewaardeerde leden van de organisatie zijn. Bovendien kan een DEI-beleid een organisatie helpen te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling.

5 voordelen van een DEI-beleid
1. Verhoogde productiviteit
Uit een studie van McKinsey & Company blijkt dat organisaties met diverse en inclusieve werkomgevingen 35% meer kans hebben op een financieel rendement dat boven het gemiddelde van hun sector ligt. Uit de studie bleek ook dat deze organisaties beter in staat zijn om toptalenten aan te trekken en te behouden, omdat werknemers zich meer betrokken en gewaardeerd voelen in een inclusieve omgeving.

2. Betere betrokkenheid van werknemers
Uit een onderzoek van Gallup bleek dat werknemers die het gevoel hebben dat ze bij een inclusieve werkplek horen 2,5 keer meer kans hebben om betrokken te zijn bij hun werk. Bovendien zijn betrokken werknemers productiever, hebben ze een hogere werktevredenheid, en zijn ze minder geneigd hun bedrijf te verlaten.

3. Betere besluitvorming
Diversiteit leidt ook tot betere besluitvorming, omdat verschillende perspectieven kunnen helpen potentiële risico’s en valkuilen te identificeren die een homogene groep over het hoofd kan zien. Uit een studie van McKinsey & Company bleek dat bedrijven met diverse managementteams beter in staat zijn beslissingen te nemen die leiden tot betere financiële prestaties.

4. Meer creativiteit en innovatie
Studies hebben aangetoond dat diversiteit leidt tot meer creativiteit en innovatie. Zo bleek uit een studie van de Universiteit van Michigan dat teams met een grotere diversiteit aan perspectieven beter in staat zijn nieuwe ideeën te genereren en problemen effectief op te lossen.

5. Minder juridisch risico
Ten slotte kan een beleid van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie helpen om de juridische risico’s te verminderen. In de afgelopen jaren zijn talloze rechtszaken aangespannen wegens discriminatie op de werkvloer. Door een DEI-beleid te implementeren, kunnen organisaties het risico van dergelijke rechtszaken tegen hen verminderen.

Tot slot
Er is geen uniforme aanpak voor het opstellen van een DEI-beleid. Elke organisatie is anders, dus moet het DEI-beleid van elke organisatie worden aangepast aan haar specifieke behoeften en doelstellingen. Om een effectief DEI-beleid op te stellen dat is afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie, moet een toegewijd team input verzamelen van werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Een DEI-beleid is belangrijk omdat het een organisatie kan helpen bij het aantrekken en behouden van toptalenten, het verbeteren van het werknemersmoraal, het verhogen van de klanttevredenheid, het verbeteren van de bedrijfsresultaten, het voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot gelijke behandeling en het afgeven van een krachtig signaal aan werknemers dat zij gewaardeerde leden van de organisatie zijn. (bron: HRpraktijk)