Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk

Actueel

Informeel leren heeft voorkeur, maar werkt niet zo goed voor flexwerkers

di 17 jan 2023

Het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt voor werk neemt af. Vooral flexwerkers hebben minder behoefte aan scholing. Ze geven aan minder tevreden te zijn met de leermogelijkheden die het werk biedt. Ook leren ze minder van hun taken en collega’s dan medewerkers met vaste contracten. Dit blijkt uit de Monitor Leercultuur van de SER en TNO.

Hoewel zowel werkgevers als werknemers de mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling belangrijk vinden, daalt het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt al jarenlang. In 2012 had 54% van de werknemers de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd. In 2021 was dat 49 procent.

De Monitor Leercultuur van de SER en TNO brengt de leercultuur van werkenden in Nederland in kaart en maakt ontwikkelingen in de tijd en verschillen tussen groepen inzichtelijk. In de Monitor Leercultuur is de leercultuur in Nederland aan de hand van drie thema’s onderzocht: leergedrag, gevoelde urgentie en stimulerende factoren. Het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt neemt al jarenlang af. In 2012 had 54%van de werknemers de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd. In 2021 was dat 49%.

Minder behoefte werknemers

Werknemers geven ook aan minder behoefte aan scholing te hebben. Waar in 2012 bijna de helft (49%) van de werknemers behoefte had aan een cursus, is dit in 2021 gedaald naar 42%. Een mogelijke verklaring hiervoor is de coronapandemie. In het eerste jaar van de pandemie (2020) nam zowel de behoefte (-4 procentpunten) als de deelname aan cursussen relatief sterk af (-2 procentpunten). In het tweede jaar van de pandemie (2021) stabiliseerde het aandeel gevolgde opleidingen en cursussen en nam de behoefte weer iets toe (+1 procentpunt).

Toename 55-plussers en flexwerkers
Ook de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking, met een toename van flexwerkers en 55-plussers, heeft impact op de leercultuur. Flexwerkers volgen minder opleidingen en cursussen en hebben hier steeds minder behoefte aan. Deze afname is groter dan bij vaste contracten. Zo nam de behoefte aan scholing bij tijdelijke contracten de afgelopen jaren met 18 procentpunten af, bij oproepkrachten met 12 procentpunten en bij uitzendkrachten met 8 procentpunten. Bij vaste contracten was dit 6 procentpunten.

‘Stimuleer informeel leren en maak vaardigheden en competenties zichtbaar en waardeer deze’
Mensen met flexcontracten geven aan relatief makkelijk nieuwe dingen te leren, maar zijn minder tevreden met de leermogelijkheden die het werk biedt en leren ook minder van hun taken en collega’s dan mensen met vaste contracten. Het stimuleren van informeel leren en het beter zichtbaar maken en waarderen van vaardigheden en competenties die mensen opdoen tijdens het werk kan hier verandering in brengen. (bron: HRpraktijk)

Share|