Onderzoek: Hoe hou je medewerkers aan boord?

Actueel

di 14 feb 2023

Mensen binden aan je organisatie, het is in tijden van personeelsschaarste een prangende kwestie voor menig werkgever. Wetenschappelijk onderzoek van de Open Universiteit laat zien hoe vertrekintenties van medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Dat biedt inzichten voor de praktijk, zoals: let op met snelle veranderingen, en voorkom cynisme door werkdruk en emotionele belasting binnen de perken te houden.

Een reorganisatie, een nieuwe manager, outsourcen van werkzaamheden: er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen zich minder thuis gaan voelen in hun baan. Ze raken dan soms gedemotiveerd en trekken zich als het ware langzaam terug uit hun werk. Vaak met verzuim tot gevolg. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat ze daadwerkelijk hun biezen pakken en ergens anders een baan zoeken.

Veranderingen in de tijd
Arbeids- en organisatiepsychologen van de Open Universiteit legden samen met onderzoeksbureau Flycatcher gedurende twee jaar op verschillende momenten vragen voor aan 1530 Nederlandse werknemers. Daarin vroegen ze hen naar eigenschappen van hun werk en hun eigen werkhouding. De onderzoekers keken naar hoe de respondenten hun baan ervaren (bijvoorbeeld of er voldoende uitdaging is en of ze voldoende autonomie ervaren), hun houding ten opzichte van hun baan (bijvoorbeeld of ze toegewijd waren of cynisch), hun verzuim, en of ze de intentie hadden om te vertrekken. Belangrijk daarbij was vooral hoe die factoren zich in de loop van de tijd ontwikkelden en elkaar beïnvloeden. Over hoe medewerkers zulke veranderingen ervaren door de tijd was uit eerder onderzoek namelijk nog niet veel bekend, daarin keek men vooral naar verschillen tussen groepen.

Cynisme voorspelt vertrekintenties
Uit de resultaten bleek dat een toename van werkdruk en emotionele belasting resulteerden in meer cynisme. Dit had dan weer invloed op de vertrekintenties van werknemers. Meer autonomie daarentegen resulteerde in meer betrokkenheid van werknemers bij hun werk en minder terugtrekgedrag.

Praktisch toepasbare resultaten
Volgens de onderzoekers zijn de resultaten praktisch toepasbaar omdat ze laten zien dat werkgevers het werk gericht kunnen aanpassen om toewijding en cynisme te beïnvloeden en zo medewerkers binnen boord te houden. Vooral in dynamische werkomgevingen is het opletten voor werkgevers die hun personeel willen behouden. Snelle veranderingen kunnen namelijk negatieve gevolgen hebben voor de betrokkenheid van medewerkers en hun toewijding aan de organisatie. Dat kan uiteindelijk leiden tot een intentie om de organisatie te verlaten. De onderzoekers adviseren dan ook aan managers om een open communicatie te houden met medewerkers en goed op de hoogte te blijven van hun werkomstandigheden. Ook is het belangrijk om medewerkers te helpen stressvolle situaties op te lossen en te zorgen voor goede ondersteuning bij het werk.

Hogere werkdruk
De verwachting was dat toenemende werkdruk uitdagend zou kunnen werken. Dat bleek echter geen invloed te hebben op een positieve werkhouding maar wel een negatieve werkhouding te kunnen versterken. Werkgevers die hun medewerkers willen motiveren met extra uitdagingen zouden zichzelf daarmee dus best eens in de vingers kunnen snijden. (bron: Open Universiteit)

Referentie
van Ruysseveldt, J., van Dam, K., Verboon, P., & Roberts, A. (2022). Job characteristics, job attitudes and employee withdrawal behaviour: A latent change score approach. Applied Psychology, 1– 29. https://doi.org/10.1111/apps.12448