24/7 juni 2017

 

INHOUD THEMA ‘24/7’ (juni 2017)

 • Welkom bij de vierde industriële revolutie, Jim van Hulst
 • Trainerstool: Feedback geven en ontvangen begint bij het mt, Jacob van der Meulen
 • Werken en leren als knowmad, Joitske Hulsebosch & Sibrenne Wagenaar
 • “Het is tijd voor de rehabilitatie van slaap” – Interview met slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf, Astrid de la Fuente
 • Blijven sleutelen of innoveren? Marion Reijerink
 • Artificiële Intelligentie en de invloed op hrd, Ger Driesen
 • 24/7 leren, Saskia Görtz

WETENSCHAP

 • Veerkrachtige innovatieteams – Interview met Peter Oeij, Els Oosthoek
 • Communicatieve vaardigheden trainen met een game – Interview met professor Johan Jeuring, Ger Driesen
 • Promotie: Geen sociale innovaties zonder individuele leerprocessen, Jan Hoeben
 • Promotie: Voor altijd inzetbaar, Jasmijn van Harten

VARIA

 • Column: Gepersonaliseerd leren is de toekomst, François Walgering
 • Boeken

Leren met en zonder technologie
Dit themanummer gaat over technologie en leren. Door technologie kunnen we 24 uur per dag leren, zonder dat daar een trainer of een boek aan te pas komt. Sommigen spreken wel van een vierde industriële revolutie. In zijn intro op dit nummer gaat Jim van Hulst in op de definitief anders wordende wereld waarin technologie, snelheid en wetenschap hand in hand gaan. Hierdoor zijn volgenshem veranderingen te verwachten die nu nog niet te voorspellen zijn.

Een aantal andere auteurs gaat in op fenomenen als knowmadisch werken (Joitske Hulsebos & Sibrenne Wagenaar), blended leertoepassingen (Saskia Görtz en Marion Reijerink) en leren van een game (interview met Johan Jeuring). Ondertussen zien we in het nieuws dat de apps op je telefoon inmiddels zelflerend zijn en zich aanpassen op basis van gebruik. In deze rijkdom van technologie is straks geen nee meer te koop. Leren wat en wanneer je maar wilt. Geheel gepersonaliseerd. In je telefoon of smartwatch. En straks wellicht geüpload naar een geïmplanteerde chip? Dat kennis straks 24/7 beschikbaar is, staat buiten kijf. Maar is er dan ook leren? Hoe zit dat met dialoog (in de zin van gezamenlijke betekenisgeving) en reflectie. En met de zo in de belangstelling staande eenentwintigste-eeuwse vaardigheden? Zeker, de technologie biedt voldoende mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Maar worden die mogelijkheden spontaan gebruikt? Hier lijkt nu nog een belangrijke rol weggelegd voor een coach, begeleider of adviseur van vlees en bloed. Maar wordt zo’n rol wellicht in de toekomst overgenomen door – steeds meer op een mens lijkende – robots?

De toekomst komt sneller dichterbij dan we denken, dat is een ding dat zeker is. Dat heeft invloed op het werk van de leerprofessional, ook dat is duidelijk. Met grote, maar ook kleine verschuivingen die we nu nog niet kunnen voorzien voor onze beroepsgroep. Met veel nieuwe mogelijkheden om sneller en beter te leren. En ook, zo nu en dan, nog te profiteren van de voordelen van het ‘oude’ leren.

We wensen u veel digitaal leesplezier en mocht het u ontgaan zijn, ook TVOO is 24/7 beschikbaar.