Bevlogenheid volledige uitgave, 19 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘BEVLOGENHEID’ (maart

 2014)PRAXIS

 • Bevlogenheid, Jim van Hulst
 • Een productieve medewerker volgt zijn kompas, Lia Hol & Christel van Neerven
 • Docenten Politieacademie toekomstproof, Rien van Burg & Joost Fortkamp & Frank van der Meijden
 • Leren anno nu bij ABN AMRO, Rick de Rijk & Ronald Wallaart & Jessica Santee
 • Internationaal: Interview met Donald Taylor, Ger Driesen
 • De kunst van elkaar vasthouden, Joyce Cordus & Marja van der Bijl & Jan Blok & Ageeth Erkamp & Irene Slootweg & Piet Stut
 • AkzoNobel en engagement, Cristel van de Ven & Eline Steenhuizen
 • Wat is het verschil tussen een vrouw en een koe?, Karin de Galan

WETENSCHAP

 • Bevlogen ontbranden, Lidewey van der Sluis
 • Een groeimindset hangt samen met bevlogenheid, Coert Visser & Annabel van der Linden & Roelien van der Woude
 • Bevlogenheidsinterventies in organisaties, Arnold B. Bakker
 • Managers, stop met harken!, Jo Caris
 • Gespreid leiderschap: Een interview met Joseph Kessels & Frank Hulsbos, Erik Deen & Jolanda Botke
 • Promoties: Oplossingsgerichte methodiek vergroot bewustzijn oudere werknemers over inzetbaarheid, Wendy Koolhaas
 • Acceptatie idee hangt meer af van type leidinggevende dan van inhoud idee, Roy Sijbom

VARIA

 • Denken in kennen en kunnen, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster
 • Een spiegel voorhouden, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol
 • Bouwen aan een droom, Ria van Dinteren
 • Nieuws, Guido van de Wiel
 • Boeken

Bevlogenheid 
Zodra we ons als redactie buigen over het gekozen thema, valt mij iedere keer op dat ik, in de weken daarna, allerlei prachtige voorbeelden tegenkom van mensen, organisaties en praktijken rondom leren, die het thema zo kernachtig tot uitdrukking laten komen. Ook nu kwam ik de mooiste voorbeelden en verhalen van inspirerende mensen tegen. U treft enkelen van hen vast nog eens uitgebreider in TvOO.

Zo was bevlogenheid direct te herkennen in de vier docenten die verkozen zijn tot Leraar van het Jaar in 2013. De overeenkomst tussen deze vier professionals komt vooral tot uitdrukking in de wijze waarop zij tegen mensen aankijken en in hoe zij met leerlingen omgaan. Echt luisteren, ervan uitgaan dat iedere leerling kan excelleren wanneer hij op zijn talenten wordt aangesproken, kijken naar wat iemand nodig heeft, denken in mogelijkheden en daadwerkelijk geloven in de mogelijkheden van een ander, blijken hierin bepalend. Het gaat hier overduidelijk om docenten met een zogenaamde growth mindset: de manier van denken die gericht is op wat er wél is, op kansen, mogelijkheden, vertrouwen, positieve feedback op het proces (in plaats van op de prestatie). In onze wetenschapsrubriek leest u meer over dit begrip mindset, dat een wezenlijk verschil kan uitmaken in de toekomst van veel leerlingen, maar ook van werknemers.

Ook het werk en de wonderlijke levensgeschiedenis van Peter Riezebos vind ik fascinerend en getuigen van bevlogenheid. Als kind was Peter een jongen die op school de clown uithing, vaker dan eens op de gang stond, overal werd weggestuurd en nooit ergens helemaal bijhoorde. Nu is zijn ‘lastige’ gedrag geclassificeerd onder de noemer ADHD en een stoornis in het autismespectrum.Riezebos, nu 33 jaar, wist echter zijn potentieel aan te boren en groeide uit van een jongen die met moeite de mavo voltooide en de overtuiging meedroeg van ‘ik ben niks en ik kan niks’, tot een man die meetelt op Harvard. Dit jaar verwacht hij vier studies af te ronden, waaronder het Honours Programma voor excellente studenten. Riezebos is politiek actief voor de VVD, geeft lezingen en trainingen debattechniek en liberale filosofie, schrijft boeken en werkt aan een nieuw onderwijssysteem, waarmee vooral maatwerkonderwijstrajecten worden geboden binnen het reguliere onderwijs. Daarmee wil hij voorkomen dat anderen tegen dezelfde obstakels aanlopen als hij destijds.

Ik ben ervan overtuigd dat de bevlogenheid die Riezebos heeft weten aan te boren levenslang een motivatiebron voor anderen zal zijn en zijn mindset vele deuren opent.

Audrey de Jong
Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl