Groei/Krimp volledige uitgave, 25 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘GROEI/KRIMP’ (december 2012)

 • Leven lang leren van levensbelang voor laag opgeleiden, Frank Cornelissen & Judit Soons
 • Van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ria van ’t Klooster in gesprek met Olav Welling, Directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk
 • Samenwerken stimuleert inzetbaarheid, Peter Steenkamp & Wiljo Florijn
 • Innoveer u uit de Crisis, Marcel van der Ven
 • De lange weg, column Karin Brugman
 • Interview met Jack Philips. Meten is nog niet altijd weten, Jolanda Botke & Stephan Obdeijn

WETENSCHAP

 • Groei – oei, foei – groei, Lidewey van der Sluis
 • Onderzoek effectiefste leiderschapsstijl voor middemanagers, Reimara Valk & Maureen den Hamer
 • An interview with Professor Gervase Bushe. The use of judgmental language confuse things, Russel Kerkhoven
 • Nationaal onderzoek talentmanagement, Lidewey van der Sluis, Rosalie van Stormbroek-Burgers & Boudewijn Overduin
 • Vooral investeren in vertrouwen, Large scale interventions in de praktijk, Petra Kramer
 • Duurzame inzetbaarheid, Martine Vos

PRAXIS

 • In memoriam Louis Le Roy, De man die wist hoe groei werkt, Cees Hoogendijk
 • Natuurijk organiseren!, Derk Hueting & Lia Hol
 • Trainingstool Faaldurf, Karin de Galan
 • Organisatiebeloftes waarmaken, Angelique Blekking & Marjan Engelen
 • Sturen in een co-creatieproces, Sibrenne Wagenaar in gesprek met André Vaughan, senior adviseur Leren & Ontwikkelen bij Buitenlandse Zaken

VARIA

 • Als de dagen korter zijn… Jolanda Botke
 • Flying Dutch CLO met een groot hart, Interview met Nick van Dam,  Ger Driessen
 • Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes
 • De ASTD Experience, Jolanda Botke
 • Nieuws, Guido van der Wiel
 • Boeken

Voorwoord Groei versus krimp
Groei is een proces dat niet op zichzelf staat, groei hangt samen met het begrip krimp. In de huidige economie lijken organisaties vooral te maken hebben met krimp, waar ze wellicht liever groei zien.
Groei houdt beweging in, en beweging  betekent verandering. In de natuur zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Water wordt ijs, eb gaat over in vloed, en de rups ontpopt zich tot een vlinder. Hoewel we dit soort veranderingen vanzelfsprekend vinden, zijn ze dit allerminst. Ook de vaak onontkoombare veranderingen waar veel organisaties in deze tijd mee te maken krijgen, komen niet vanzelf. Beschouwingen over het ondergaan van veranderingsprocessen, hoe hiermee om te gaan en deze te hanteren, staan centraal in dit themanummer. Zo vind je in deze uitgave een boeiend interview met Olav Welling; directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk, over de uitdaging waar hij voor staat om de rijksoverheid te laten evolueren tot een flexibele netwerkorganisatie. Verder kun je lezen hoe gericht werken aan innovatie en creativiteit voor winst kan zorgen. Van de beursgenoteerde ondernemingen zegt weliswaar 84% dat ze innovatie en creativiteit als belangrijke kerncompetenties zien, toch voert minder dan 5% hiervoor een actief beleid. Om deze twee kerncompetenties te laten bloeien, is zorgen voor een creatief werkklimaat een goed begin. In een volgend prikkelend artikel is te lezen hoe de P&O-adviseurs van acht technische kenniscentra, tegen alle bezuinigingen in, de handen ineen sloegen en het duurzaam inzetten van medewerkers aan het waarmaken zijn.
Groei begint hoe dan ook met een sterke visie. In het licht van ons themanummer moet ik denken aan het onderscheid dat Aristoteles maakt bij verandering tussen de begrippen ‘zijn’ en ‘worden‘. Volgens hem is verandering (en dus beweging) de overgang van het mogelijke naar het werkelijke, oftewel van het potentiële naar de verwezenlijking of voltooiing.
Maar groei kan niet zonder zijn tegenhanger krimp. Krimp is in wezen een voorwaarde voor groei. In krimp ligt de uitdaging besloten om tot de kern te komen, waarmee de uitkomst aan kracht wint. Teruggekeerd bij hun essentie ontdekken organisaties en mensen opnieuw hun vurigheid en kracht, om vervolgens te kunnen schitteren in volle glorie.

Ter lering en inspiratie, de voorliggende uitgave.

Audrey de Jong
Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl