Co-creatie volledige uitgave, 32 artikelen

 

INHOUD THEMA “CO-CREATIE” (september 2012)

 • Interview met Etienne Wenger, Professionals behoren tot hun community of practice, Jos Arets, Vivian Heijnen & Joost Robben
 • Issue: Interview met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult), Over co-creatie van bureaus, Jolanda Botke
 • In gesprek met Bart van Rosmalen, iets boven woorden brengen, Eric Koenen
 • De stem van invloed. Column Karin Brugman
 • Al netwerkend ontwikkelen- de Hub in Amsterdam. In gesprek met Frederike Vos, Co-founder van de Hub, Sibrenne Wagenaar
 • Een sprankelend voorbeeld van co-creatie waarbij monteurs optreden als sparringspartner van het management, Thomas van den Berg & Daniëlle Plukaard

WETENSCHAP

 • Brothers in arms, Lidewey van der Sluis
 • Samen oplossingen creëren. Omoiyari, Danaë Huijser
 • Grootschalig kwantitatief onderzoek. Het effect van coaching, Erik de Haan
 • Co-creatie van Verandering. Interview met André Wierdsma, Marc Coenders
 • Promoties: Mevr. P.M. Voortman. Mevr. E Ouweneel, Dhr. A.S. Quak
 • Oratie: Dhr prof. mr. dr. R. Houweling

PRAXIS

 • In dialoog voor vernieuwing, Cees Miedema
 • In gesprek met Halbe Zijlstra, Flexible leren, Ria van ’t Klooster, Rick van de Weg
 • Trainingstool:  Goede Kapper, Karin de Galan
 • Co-creatie als nieuwe standaard, Jaco van Zijl Langhout
 • Van netwerker naar ‘link & like’ -werker! Jos Arets, Vivian Heijnen & Han Nichting
 • Large scale Interventions in de praktijk, Silvia Prins, Han Begeer & William Strobbe
 • Breng leercultuur in de praktijk, Ervaringen in de kinderopvang en welzijn met het project ‘verstreken leercultuur’, Joke van Alten
 • De kracht van Verbinden! Blended learning bij Management Developmet, Mareen van Londen

VARIA

 • Verbinding, Column Jolanda Botke & Rick de Rijk
 • HRD en Zuid-Korea’s ‘Hungry Mind’, Petra Peeters, William de Kaste en Ger Driessen
 • Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes
 • Your client in the boardroom, Karen Philips
 • Congresveslag, nieuws, Guido van der Wiel, Heike Aiello
 • Boeken

Voorwoord Co-creatie
Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Voordat het zover is, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de mening van ieder groepslid onafhankelijk is en er voldoende gebouwd kan worden op kennis en ervaring van de afzonderlijke leden (local knowledge). Daarnaast is het van belang dat de samenstelling van de groep voldoende divers is. In deze context draagt diversiteit immers bij aan frisse en innovatieve invalshoeken. Wanneer vervolgens de kennis en informatie op een juiste manier samengevoegd worden, kan zich een uitkomst manifesteren die op geen enkele andere wijze had kunnen ontstaan. Het gaat hierbij om een vorm van wijsheid of intelligentie die magische vormen aan lijkt te kunnen nemen. Co-creatie is bij uitstek een verschijnsel, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze Wisdom of Crowds.

​Hoe prachtig en gewenst ook; er zit een keerzijde aan deze fascinerende medaille. Zo blijken mensen het meeste gewicht toe te kennen aan hun eigen beoordeling van een situatie. Hierdoor gaat het voordeel van foutenreductie verloren dat zich zo elegant toont wanneer aan de diverse invalshoeken een gelijk gewicht toegekend wordt. Daarnaast moeten langetermijnplannen en de focus op wat goed is voor de groep en het grote geheel het vaak afleggen tegen eigenbelang en winst op korte termijn. Ook laat deze kracht zich niet zien, wanneer ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan. Hoogleraar Organiseren en co-creëren André Wierdsma (Nyenrode) zegt het prachtig in het interview dat met hem gehouden is voor de rubriek Wetenschap: “Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen.” Wierdsma geeft in de boeiende weergave van dit gesprek aan dat de uitdaging voor organisaties er juist uit bestaat de interne verschillen op een acceptabele manier te overbruggen om succesvol te zijn. Dat is wat hij co-creatie is gaan noemen, waarmee hij een mooie definitie geeft waar ik mij prima in kan vinden. Voeg daar bewustwording, relflectie, oog voor het grote geheel en een helicopterview aan toe, en je hebt een krachtig elixer waarmee creativiteit, innovatiekracht en groei van zowel mensen als organisaties binnen handbereik is. Een elixer dat de eerder genoemde medaille in zijn volheid laat schitteren.

Co-creatie in optima forma.

Ik wens je leesplezier en inspiratie toe met deze voorliggende uitgave.

Audrey de Jong
Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl