Integriteit volledige uitgave, 21 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘INTEGRITEIT’ (maart 2013)PRAXIS

 • Vrijheid zonder gezag biedt weinig meer dan leegte, Eric Koenen
 • Met lege handen? Wim van Hout & Jakob van Wielink
 • Coaching Culture in organisatie,Margreet Steenbrink & Sander Trooster
 • Hoer, Column + trainerstool, Karin de Galan
 • De kracht van ‘virtual classrooms’, Marion Reijerink
 • Bruggen bouwen tussen generaties, Nienke Wiemers & Dirk Koops
 • David Kelly, Koning van de HRD-backchannel, Ger Driesen
 • Integriteit schaffen we af! Victor Burger

WETENSCHAP

 • Trends in Integriteitstinten, Lidewey van der Sluis
 • Jonge wetenschappers onder druk, Karianne Kalshoven
 • Grijs en groen, Frans van der Gouw
 • Zeven handvatten uit de sociale psychologie, Muel Kaptein
 • De consultant als ‘Temporary leader’ in sociale interactie, Jolanda Botke & carla Wijers

VARIA

 • Column: Piraterij, Jolanda Botke & Rick de Rijk
 • Bundeling NRTO en Vetron…, Robin Jochems
 • ‘Meer dan alleen klaarstomen voor de arbeidsmart’, Rick van de Weg
 • Nioeuws, Guido van der  Wiel
 • Boeken /Apps
 • Agenda

INLEIDING
Als je het over integriteit hebt, waar gaat het dan eigenlijk om? Integriteit raakt aan ethiek. In de context van organisaties heb je het over authenticiteit en oprechtheid. Zowel in het contact met anderen als in zakelijk doen en laten. Persoonlijke en zakelijk ethische maatstaven vormen hiervoor het fundament. Wat is de echte uitdaging als het op integriteit aankomt? Die komt tot uiting wanneer er sprake is van druk van buitenaf om af te wijken van deze algemene of professionele sociale ethische normen en waarden. Want wat doe je als de wetenschappelijke druk om te publiceren zo groot is, de balans tussen werk en privé al is scheefgetrokken en als je weet dat je afgerekend wordt op het aantal toonaangevende presentaties? Zet je alles op alles en ben je bereid je eigen wetenschappelijke integriteit van hogere waarde te laten zijn dan de druk die je ervaart? Hanteer je een creatievere insteek en knip je je studie op in verschillende deelstudies? Zorg je via je netwerk dat je mee kunt liften met je naam boven een publicatie, waaraan je slechts een marginale bijdrage hebt geleverd. Of ga je nog een stap verder?

In een boeiend artikel over het ontwikkelen van professioneel normbesef onder jonge wetenschappers, gaan we in dit nummer in op rolmodellen in de professionele ontwikkeling van jonge onderzoekers. Bekend is dat rolmodellen van cruciaal belang zijn voor deze professionalisering. Wanneer de normen van deze begeleiders zuiver en aansluitend op de gewenste wetenschappelijke context zijn, is er geen probleem. Wat er kan gebeuren wanneer aan wetenschappelijke integriteit wordt ingeboet, laat zich helaas niet (meer) raden. In dit artikel over wetenschappelijke integriteit, geven de auteurs handvatten die jonge wetenschappers helpen zich tegen ongeoorloofde wetenschappelijke verleidingen te wapenen. Hoe integer gedrag in organisaties gestimuleerd kan worden, komt aan de orde in een artikel van de hand van Hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteit aan de RSM Erasmus Universiteit Muel Kaptein. Hij geeft handvatten uit een voor de HRD’er aangrenzend vakgebied, namelijk dat van de sociale psychologie en belicht zeven aspecten van integriteit aan de hand van sociaalpsychologische gedragsexperimenten. Wanneer we gedrag willen beïnvloeden valt of staat dit tenslotte met een goede kennis van de factoren die mensen beïnvloeden.

Integriteit begint bij normen en waarden. Voor organisaties is het van belang om integer handelen te borgen, waarmee integriteit een werkwoord wordt. Trainers van integriteitsleergangen weten het maar al te goed: een gedeelde visie en gedragscode alleen zijn niet genoeg. In integriteit moet je opgevoed worden. Het dient te worden voorgeleefd en tot uiting komen in professioneel gedrag. Een uitdagende en – indien succesvol – dankbare taak voor de HRD’er. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl