Invloed september 2017

 

INHOUD THEMA ‘INVLOED’ (september 2017)

 • Voor wie rol jij de rode loper uit? Eline Steenhuisen
 • Wat is invloed? Lodewijk van Ommeren
 • Fout denken staat leren en ontwikkelen in de weg, Lotte Hoozemans & Nathalie Stolwijk & Sonia Sjollema
 • Wat niemand vertelt over ondernemen, Bas van Haastrecht
 • Empoweren heeft effect!, Marcel de Leeuwe
 • Communicatie als collectief touwtrekken, Erik Reijnders
 • Trainerstool: Meer impact met lijfintelligentie, Paulien Aaldering

WETENSCHAP

 • Verbeter de wereld met thought leadership – Interview met Ard-Pieter de Man en Aukje Nauta, Cristel van de Ven & Judith Droste
 • Waarom je moet focussen op impact – Interview met Filip Dochy, Ria van Dinteren
 • Meer impact met behavioral change, Els Oosthoek
 • Promotie: En wat kan ik dan later worden? Een onderzoek naar het studiekeuzeproces van juridische hbo-studenten, Jeany van Beelen-Slijper
 • Promotie: Meta Matters in Interactive Storytelling and Serious Gaming (A Play on Worlds), Jeroen Linssen

VARIA

 • Column: Invloed binnen het directieteam, Yvonne Burger
 • Integriteit verdient invloed – Interview met Margreeth Kloppenburg, Judith Droste
 • Verslaafd aan organiseren, Tjip de Jong
 • De waarde van informeel leren, Doerte Fischer
 • Media – Inspiratie over invloed

Wanneer laten we ons beïnvloeden?
Invloed gaat over beweging, daar is men het in het algemeen wel over eens. Maar welke beweging dat dan is en hoe die ontstaat, daarover verschillen de meningen. Als we vanuit de etymologie kijken naar de herkomst van het woord invloed, komen we uit bij de woorden invloet en influxus: het instromen (invloeien) van water. Wanneer we een invloed beschrijven, bedoelen we zelden een abrupte verandering. Invloed duidt op beweging met een karakter van geleidelijkheid, vloeiend, gestadig; een proces waarin verschijningsvormen veranderen door een prikkel of stimulans. Kijkend naar invloet, met het instromen van het water beschouwen we wat er gebeurt. Hoe verandert het water het landschap? Kijken we met een bedrijfskundige blik naar invloed, dan gaat het over de samenhang van mensen, processen, structuren en systemen die bewegen. Maar hoe ontstaat die beweging? Welke keten van kleine en grote bewegingen, gedragingen en (re)acties wordt teweeggebracht door een ‘stimulans’? Eigenlijk willen we dit omkeren: hoe krijg ik voor elkaar dat..? En welke rol speelt leiderschap?

Cialdini – die toch niet mag ontbreken in een themanummer over invloed, vonden we – kiest een gedragswetenschappelijk perspectief op invloed. Op basis van de werking van de hersenen (vooral Amerikaanse hersenen) heeft hij de zes wetten van invloed benoemd: wederkerigheid, consistent blijven, sociale bewijskracht, sympathie en autoriteit. Hij ziet de wetten als wetmatigheid. Iemand die deze wetten hanteert of ervaart, wordt hoe dan ook beïnvloed in zijn gedrag en beslissingen. Dus als iemand ons iets geeft, willen we wat teruggeven. En terugkomen op eerdere beslissingen doen we ook liever niet. Wat nu als we iets dreigen te verliezen? Ook dan zijn we geneigd om ons te laten te beïnvloeden en beslissingen te nemen. Herkenbaar? Of juist helemaal niet. Ben jij degene die juist niet volgt als iedereen het doet? Of ben jij juist geheel niet autoriteitsgevoelig?

In dit themanummer passeren verschillende perspectieven op invloed de revue. We zijn benieuwd welke invloed we daarmee uitoefenen op jullie als lezer? We wensen je veel leesplezier met dit nummer en veel invloed!