Leiderschap volledige uitgave, 25 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘LEIDERSCHAP’ (december 2011)

 • De generatiewisseling en een nieuwe generatie leiders, Aart Bontekoning
 • Focus op de leider, Jan Koers
 • Surfen op de golven van de organisatie, Edith Lindhout
 • Column: Leidzaam, Karin Brugman
 • Kan het ook zonder managers? Madelon Markusse & Bert Bloem

WETENSCHAP

 • Inleiding: TomTom op de werkvloer, Lidewey van der Sluis
 • Trainingen die bijdragen aan de organisatieprestaties, Marjolein Rijksen & Jetse van Hee
 • Promoties:  Applicant reactions to selection events, Sonja Schinkel
 • Transformationele en participerende leiders maken veranderingen leuk, Frouke de Poel
 • Waarom de machtigen ontsporen? Ronald Visser

PRAXIS

 • In de sport zijn de topcoaches echte EigenWijze leiders, Willem van Leeuwen
 • Adviesopdracht-in-één-dag, Charlotte Staats
 • Column + werkvorm: Doe mij maar een training Een intake met diagnosemodel, Karin de Galan
 • Bouwen aan modern leiderschap, Arjan Keunen & Els Hettinga
 • Interview: Diversiteit is een effectiviteitsvraagstuk, Janneke Schenning & Jolanda Botke
 • De huisacademie als organisatie-DNA, Cees Hoogendijk & Ronald van den Hoff
 • Casus: Greenpeace Intrnational, Daniëlle Mulder & Joris Rietman,Peter van Lent
 • De reis van de leider, Pieterjan van Wijngaarden, Tjip de Jong, Arne Gillert & Mariël Rondeel
 • Infinite players, Marcel Karreman

VARIA

 • Column: Delen, Jolanda Botke & Rick de Rijk
 • Overheid: Jaap Jongeman over menselijke maat, Rick van de Weg
 • Charlene Li over Open Leadership, Ger Driessen
 • Topic: Richting geven aan ministerie van Infrastructuur en Milieu, Han Nichting & Jaap Verhoeven
 • Festival: Learling Lane
 • Masterclass: Opleiden en leren
 • Vereniging
 • Conferentie: AOM
 • Nieuws
 • Boeken
 • Agenda

VOORWOORD
Het beeld van de omgekeerde piramide van Ken Blanchard vormt nog altijd een treffende parabel waar het gaat om een manier van leiderschap die mij bijzonder aanspreekt. Het gaat erom dat leiders dienend zijn aan diegenen aan wie zij leiding geven. De gedachte hierachter is dat leiders anticiperen op de behoeften van mensen wanneer zij aangeven wat zij nodig hebben om hun doelen te behalen en succesvol te zijn. Het autoritaire leiderschap kan losgelaten worden om plaats te maken voor een meer gelijkwaardig contact. Managers gaan partnerschappen aan met hun medewerkers en vice versa. Prachtig toch? Een dergelijke vorm van leiderschap zal per definitie dichter bij een gekozen missie liggen en congruentie laten zien in waarden en gedrag. Belangen van de organisatie en van het grotere geheel zijn met elkaar in overeenstemming. Zowel leiders als medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun denken en doen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het hier en nu, maar ook rekening gehouden met de ontwikkelingen op de lange termijn. In het prachtige artikel Bouwen aan modern leiderschap worden overeenkomstige ideeën uiteengezet aan de hand van een ontwikkeltraject voor War Child. In deze bevlogen organisatie vindt u een visie op leiderschap die naadloos aansluit op de huidige wereld. Uit de toegankelijkheid van de huidige informatiestromen volgt vanzelfsprekend gedeelde verantwoordelijkheid. Zo volgt het thema Leiderschap als vanzelf op het thema Het Nieuwste Werken (onze vorige uitgave). We kunnen allemaal een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gewenste uitkomsten, wat om leiders vraagt die als katalysator kunnen dienen om veranderingen mogelijk te maken. Aardig in dit kader is de betekenis van het begrip katalysator, dat verwijst naar een generator die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt. Deze brengt een proces op gang of bespoedigt een bepaalde ontwikkeling, zonder zelf verbruikt te worden. Dit lukt alleen wanneer je als leider ook zelf in de spiegel kunt kijken en je oefent in de kunst van het geven en zelf omgaan met feedback. Een leider in verbinding dus. Zoals u wellicht opgemerkt heeft, besteden we in ons tijdschrift graag aandacht aan de meer onbelichte zijden van een thema. In de rubriek Wetenschap schrijft Ronald Visser een mooi artikel over de schaduwkant van leiderschap en het vroegtijdig en ongepland vastlopen van managers, waarbij hij aandacht besteedt aan de corrumperende uitwerking van macht. Ook vindt u in deze uitgave aansprekende interviews met Annerie Vreugdenhil (ING), Jaap Jongejan (CNV) en Charlene Li (Open Leadership), veelkleurige karakteristieke leiders die zich met een boeiend verhaal als een vis in het water voelen bij dit thema. Ik wens u veel leerzaam leesplezier toe! Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl