Teams volledige uitgave, 18 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘TEAMS’ (juni 2015)

 • Teams vervlechten mens- en organisatieontwikkeling, Cristel van de Ven
 • Knopen doorhakken in het team met Deep Democracy – Interview met Jitske Kramer, Wiljo Florijn & Eline Steenhuisen
 • Van trainer tot teamcoach, Gonnie Kügel & Marieke de Boer
 • “Kunnen we het kennismaken niet overslaan?”, Monique Frequin-Bekker
 • Afrekenen met schijntaal – Interview met Hans Bolten, Gerard van der Molen
 • Hoe ontwikkel je succesvolle teams?, Thijs Rijnbergen & Jaco van der Schoor
 • Regie over eigen werk bij Middin, Floor Daver & Saskia Rosenbaum

WETENSCHAP

 • Teams, Lidewey van der Sluis
 • Meer verdienen met teams, Lidewey van der Sluis
 • Teamontwikkelruimte voor een beter resultaat, Karin Derksen
 • Teamflow, Jef van den Hout
 • Teams onder tijdsdruk, Christel G. Rutte
 • Promotie: Social inclusion in diverse work settings, Wiebren Jansen
 • Promotie: What’s new? The interaction between novelty and cognition, Judith Schomaker
 • Promotie: Anger in conflict, a force for good, Bart de Vos
 • Promotie:  Speelruimte voor ervaring en reflectie, Michiel de Ronde

VARIA

 • Levend leren stimuleren, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol
 • De uitdagingen voor hrd, Ger Driesen
 • Nieuws, Guido van de Wiel
 • Boeken
 • De kracht van het netwerk benutten, Ria van Dinteren

Voorwoord Teams
Duizenden jaren lang verkenden mensen de wereld vanaf de rug van het paard. Terwijl mensen genoten van de kracht en snelheid van dit edelmoedige dier, werd hun bewegingsruimte en gevoel van vrijheid vergroot. De samenwerking tussen mens en paard was bijzonder, maar ging nog veel verder. Mensen leerden een oorspronkelijk soort partnerschap aan te gaan met paarden, waarbij de acceptatie van elk afzonderlijk moment, zoals het zich voordoet, een centraal element is.

De verbinding met een paard vraagt dan ook om een authentieke en krachtige aanwezigheid in het hier en nu. Het vraagt om intelligentie, die het hoofd, het hart en de buik verbindt. Het vraagt om een bewustzijn van wat je voelt en om die gevoelens als informatie te gebruiken. Alleen dan zul je in staat zijn om dit wezen van meer dan zeshonderd kilo te begrenzen en motiveren.

Omgaan met een paard geeft daarmee de meest belangwekkende en zinnige lessen, die je je als menselijk leider maar kunt wensen. De doorgaande reeks leerervaringen die ik zelf op mag doen met mijn paard en met de kudde waarvan zij deel uitmaakt, helpen mij op weg naar die versie van mijzelf, die zowel betrokken is als moedig, soepel en krachtig, congruent en intuïtief. In het contact met mijn paard verdiepen compassie en geduld en leer ik steeds meer de onverstoorbaarheid om door te gaan, wanneer ik hobbels, kuilen of zelfs beren tegenkom. In de kudde draait het om verbinding, samenwerking en intersubjectief bewustzijn. Verbinding vanuit kracht, niet vanuit onderdrukking.
In de boekenrubriek vindt u een boek dat diep ingaat op bovenstaande: De kracht van de kudde. U begrijpt:

ik ben bijzonder gecharmeerd van het werk van deze auteur en ik hoop dat het ook u aanspreekt. Daarnaast schenken we onder andere aandacht aan de ontwikkelruimte binnen teams. Want waarom presteert het ene team beter dan het andere? Ook is er aandacht voor teamflow, in een artikel over hoe een team samen met het individu het onderscheidend vermogen van een organisatie kan vormen. Sleutelwoorden zijn positiviteit, creativiteit, ontwikkeling en uitdaging, waarmee een sociaal systeem voor teamflow gerealiseerd kan worden. En natuurlijk vindt u ook onze vaste rubrieken weer terug, naast boeiende promoties.

Ik wens u aangename lees- en leerervaringen toe met deze uitgave en hoop dat die toepasbaar zijn in de kuddes waarvan u zelf deel uitmaakt.