Verbinding volledige uitgave, 27 artrikelen

 

INHOUD THEMA ‘VERBINDING’ (maart 2011)

 • Belangen verbinden als professional, Margreeth Kloppenburg
 • Vertrouwen in de organisaties daalt, Carlos Estarippa
 • High Impact Learning: inspiratie en spiegel voor vakmanschap, Agnes Zandvliet
 • Na MD, nu ook Professional Development, Andreas Jansen
 • Samen slimmer door verhalen Saskia Tjepkema
 • Column: Verbindt een sleutelbos? Karin Brugman

WETENSCHAP

 • Inleiding: De onzichtbare hand in moderne arbeidsrelaties, Lidewey van der Sluis
 • Verbinden met competentiemanagement, Albert Kampermann
 • Invloed homogene subgroepen op leren en presteren van teams, Joyce Rupert
 • Combinatorische innovatie, Paul Louis Iske 
 • Interactie praktijk en wetenschap, Karin Derksen
 • Wetenschap Samenvattingen, promoties, oraties

PRAXIS

 • Voice Dialogue toegepast op de kunst van het kiezen, Peter Peters, Ine Bimbergen
 • Interview Joseph Kessels over werken en leren, Ilse Engwirda
 • Speed sparren bij Buitenlandse Zaken, Charlotte Staats
 • Kotsend in de coulissen, Karin de Galan
 • Leiderschap als sleutel voor organisatieontwikkeling, Ria van Dinteren
 • Casus
 • Team sociomapping, Thomas de Vries
 • Wat kunnen we leren van hersenonderzoek? En wat niet? Alexander van den Berg

IN ONTWIKKELING

 • Column: Quo Vadis? Jolanda Botke, Rick de Rijk
 • Een eigentijds lerende overheid, Hans Lingers, Nelly Spanjersberg
 • Online professionaliseren voor HRD-professionals, Sibrenne Wagenaar, Joitske Hulsebosch
 • Robert Quinn over het dictaat van de middelmaat, Rob Visser
 • Congresverslagen
 • Vereniging
 • Nieuws
 • Boeken
 • Agenda

VOORWOORD
Wanneer een samenwerking vanuit kracht en gedeelde ambitie aangegaan wordt met een gemeenschappelijk doel voor ogen, in ons geval: het maken van een vakblad voor de HRD-professional, dan zie je hoe mensen verbonden worden om vorm te geven aan dit gezamenlijke doel. Handen slaan ineen, ideeën komen samen en netwerken worden gedeeld. De afbeelding op de cover laat zien dat vanuit verbinding de sprong in een gecalculeerde verte, goed te nemen valt. Voeg aan dit recept nog een dosis geestdrift, kennis en kunde toe, waarbij het spreekwoordelijke geheel meer is dan de som der delen, en je merkt hoe een groep gedreven professionals, ondersteund door een adviescommissie en uitgeverij, al gauw die redactie vormt die in een relatief korte tijd tot realisatie van een vakblad weet te komen. Een vakblad dat klankbord is voor zowel bedrijven, wetenschap als overheid op nationaal en internationaal niveau. Het thema verbinding is aansprekend vanuit diverse invalshoeken. Naast het gegeven dat verbinding aan onze eigen start appelleert, staat het ook aan de basis van de werkwijze van High Impact Learning. Het daadwerkelijk aangaan van verbindingen maakt dat je als in- of externe HRDprofessional of lijnmanager echt impact kunt hebben. Het is juist vanuit deze verbinding dat de mogelijkheid ontstaat verantwoordelijkheden in het leer- en performanceproces bij de lerenden te laten, waardoor je het leren optimaal kunt faciliteren. Je kunt als professional echt het verschil maken. Agnes Zandvliet schrijft hier boeiend over in het themablok. We zijn trots eveneens een noemenswaardig aandeel aan wetenschappelijke artikelen en promoties te mogen presenteren. Prof. dr. Lidewey van der Sluis zet de toon door in haar inleiding voor deze rubriek te schrijven over het veranderde karakter tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ontstaan door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dankzij aandacht en waardering voor wie iemand is en wat hij doet, krijgen mensen op de arbeidsmarkt energie. In het katern Praxis, waar rubrieken gebaseerd op de diverse beroepsrollen zijn ondergebracht, wordt ingezoomd op de praktijk. Vanuit zijn rol als adviseur, vertelt Joseph Kessels aansprekend over ondermeer de verschuiving van de formele opleiding naar leren op het werk zelf. Dat een blad maken per definitie het resultaat is van ineengeslagen handen, zal u niet verbazen. Zoals Karin Derksen beschrijft in haar artikel, blijken zowel de identificatie met een gemeenschappelijk doel als de verbinding vanuit nieuwsgierigheid naar een ander perspectief, een vruchtbare bodem voor leren en innoveren. Deze open houding naar elkaar bevalt ons goed. Ook wij kregen energie, naar ik wens met impact. Ik hoop dat u door de inhoud van dit nummer geïnspireerd raakt en er mee uit de voeten kunt binnen uw eigen professie. We horen het graag! Audrey de Jong Hoofdredacteur Reageren? hoofredacteur@tvoo.nl