Natuurlijk leren


Het was in de jaren nul dat ik voor het eerst de term ‘natuurlijk leren’ hoorde. Destijds hield dat in dat we de natuurlijke werking van ons brein gebruikten bij het design van ons leerprogramma. Afgelopen jaar heb ik in de Canon van leren & ontwikkelen een stuk geschreven over de grondleggers van het natuurlijk of brain based leren: Renate en Geoffrey Caine. Zij is geboren in Duitsland en al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten vertrokken, waar zij zich heeft gebogen over de ombuiging van het in haar ogen traditionele onderwijs in de VS naar een meer natuurlijke vorm. Haar man is geboren in Zuid-Afrika en geëmigreerd naar Australië waar ze elkaar vonden in het maken van een nieuw onderwijscurriculum voor de staat New South Wales in Australië. Dat project resulteerde in een artikel over de natuurlijke werking van het brein en hoe je dat kon gebruiken bij leren.

Een aantal van hun bevindingen is nog steeds relevant, zoals het principe dat bewegen helpt bij leren en dat we ons geheugen moeten stimuleren en patronen maken van dat wat we moeten leren. Ook herhalen is een van hun principes. Het meest belangrijke is wel dat elk brein uniek is en dat we daarom moeten aansluiten bij elk individu en zoveel mogelijk kennis moeten nemen van wat iedereen al weet; inspelen op voorkennis dus.

In dit nummer zien we nieuwe en andere manieren om te leren en in te spelen op verschillende culturen. Ook duiken we dieper in de werking van ons brein en leren we hoe we onze omgeving kunnen verrijken om zodoende beter, langer en dieper te leren.


Natuurlijk leren kunnen we uiteraard ook letterlijk uitleggen: leren in en van de natuur gebeurt steeds vaker. We trainen op prachtige locaties en coachen in de natuur. Ook het echtpaar Caine moedigde leren in de natuur aan: door buiten te leren kunnen we extra zuurstof naar ons brein toe sturen. Buiten wandelen zet aan tot creatiever denken en beweging stimuleert het hersengebied rondom je hippocampus. Deze hippocampussen zorgen voor opslag en ophalen van zaken uit je geheugen. Een gegeven dat we allemaal wel kennen als we iets kwijt zijn, want de meeste mensen lopen dan even terug naar waar ze waren voordat ze (hun sleutels) kwijtraakten. En wie kent Het geheugenpaleis (Foer, 2011) niet, waarin beschreven wordt hoe we een bekende ruimte kunnen gebruiken om belangrijke begrippen van bijvoorbeeld een speech te koppelen aan deze zelfde ruimte? Moet je dan je speech geven dan ‘loop’ je als het ware door je speech heen.

In dit nummer vind je naast weetjes over leren ook allerlei mooie voorbeelden van leren van de natuur.


Ria van Dinteren is hoofdredacteur van TvOO
hoofdredacteur@tvoo.nl

INHOUD

Thema

 • Natuurlijke inspiratie, Jasmijn Mioch, Olivia Kramers & Sofie Willox
 • Opgroeien terwijl de wereld in brand staat – Jongeren betrekken bij beleid en toekomstplannen,
  Yvonne van Sark
 • Mentaal en fysiek uit je comfortzone op 3000 meter – Even bellen met Joris Smeyers, Jasmijn Mioch 
 • Een ruimer perspectief op menselijke dilemma’s – De werking van beweging en natuur,
  Annemarie van Haaren
 • Leren van guppy’s in Burgers’ Zoo – In gesprek met Eric de Blok, Jasmijn Mioch
 • Pelgrimeren is reflecteren – Hoe ik onderweg naar Santiago de Compostela een betere coach werd, Thomas Vencken


Theorie

 • Sommige dingen zijn niet meer aan te leren – De (on)maakbaarheid van ons brein, Katelijn Nijsmans
 • Als je in de natuur niet leert, ga je gewoon dood – In gesprek met Ylva Poelman, Olivia Kramers & Jasmijn Mioch
 • Waar ben jij eigenlijk van? In gesprek met Kiki Verbeek, Sibrenne Wagenaar


Inspiratie

 • Leren als businesscase – In gesprek met Elaine Biech, Ria van Dinteren
 • Diepere reflectiemomenten in de natuur – Even bellen met Sofie Willox, Jasmijn Mioch
 • Hybride bijeenkomsten: de kracht & de kanttekeningen Matthijs Steeneveld
 • Focus op ontwikkeling – Innovatief performancemanagement bij farming innovator Lely, Jan Vriens 
 • Wat kunnen we leren van digitale nomaden? Column Esther Jacobs
 • Zigzaggend vertragen – Even kletsen met Laura van den Ouden, Sofie Willox