Zelfs in deze tijden van grote personeelskrapte hanteren bedrijven bij de werving en selectie van personeel traditionele criteria. Van een op ‘skills’ gebaseerde aannamepraktijk is geen sprake. Dit betekent dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet aan het werk komen. Dat blijkt uit het artikel Wie wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? in het Tijdschrift voor HRM.

Onderzoekers Fabian Dekker, Ferry Koster, Justine Anschutz en Maarten van Kooij onderzochten welke factoren de kans op een sollicitatiegesprek voor langdurig werkzoekenden vergroten. Ze concluderen dat bedrijven nog altijd een ‘traditionele’ kosten-batenanalyse op basis van persoonskenmerken maken. Vooral mensen met de juiste diploma’s, leeftijd, taalniveau, sociale vaardigheden en een betere gezondheid mogen op sollicitatiegesprek komen.

Van een op ‘skills’ gebaseerde aannamepraktijk is geen sprake. Dit betekent dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet aan het werk komen, ook al hebben ze misschien wel de vaardigheden die nodig zijn voor een bepaalde functie.

Adviezen
“Het blijven delen van goede voorbeelden, verhalen en empirische bewijsvoering inzake de toegevoegde waarde van inclusief HRM (en het appel dat hiervan uitgaat) lijkt daarom nog steeds een zinvol pad om te blijven bewandelen”, concluderen de auteurs.

Omdat een substantieel deel van de werkgevers onvoldoende bekend is met de precieze inhoud van regelingen bij het aannemen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, raden ze de HR-professional bovendien aan om zich (nog meer) te verdiepen in de bestaande wet- en regelgeving rondom het aannemen van kwetsbare groepen. (bronnen: HRpraktijk, Tijdschrift voor HRM)

Referentie
Dekker, F., Koster, F., Anschutz, J., & Kooij, M. van (2023). Inclusief HRM: Wie wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Tijdschrift voor HRM, 26(3), p. 1 – 21. https://doi.org/10.5117/THRM2023.3.009.DEKK