Meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt, narratief coachen

In deze workshop ervaar je in het kort wat de kern is van het narratieve werken. Daar waar het verhaal van de cliënt over falen, vastlopen of geen oplossing vinden de overhand heeft, is het (her)vinden van het verhaal over mogelijkheden, verlangen en inspiratie een weg waarlangs verandering plaats kan vinden. De kracht van het narratieve werken, schuilt in de actieve rol die de klant krijgt in het zoeken naar de betekenis en invloed van levenservaringen op het huidige leven. Narratief werken vraagt van de psycholoog een attitude van volledig openstaan en nieuwsgierig zijn, waarbij je jouw eigen betekenisgeving en doelstelling op de achtergrond houdt.

Meer info…