Actueel - Nieuws

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van L&D en HRD. Het richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat.

Onderdeel van het tijdschrift is de nieuwsbrief van TvOO. Deze verschijnt zeven keer per jaar en wordt aan ruim 15.000 geïnteresseerden aangeboden.