Actueel

De impact van Het Nieuwe Werken

do 18 aug 2011 - Liesbeth Keulemans

Samenvatting Liesbeth Keulemans (2010). De impact van Het Nieuwe Werken op elektronische bereikbaarheid en werkuitkomsten. Rotterdam: Erasmus Universiteit (Masterthesis Instituut voor psychologie, faculteit der Sociale wetenschappen).

Keulemans heeft met eendagboekstudie onderzoek gedaan naar de effecten van Het Nieuwe Werken op de communicatie tussen werknemers, en vervolgens hoe dit verschillende welzijns- en werkuitkomsten (werk-thuis interferentie en uitputting; prestatie en bevlogenheid) beïnvloedt. Daarmee is ze een van de weinige onderzoekers die ingaat op de gevolgen van Het Nieuwe Werken voor medewerkers. Het onderzoek is uitgevoerd onder 110 medewerkers van een groot ICT-bedrijf. Zij vulden voor het onderzoek vijf dagen lang online een dagboekvragenlijst in. De data zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van een multi level analyse. Op deze manier heeft Keulemans gedetailleerde informatie verkregen over de mate waarin werknemers dagelijks volgens Het Nieuwe Werken werken. Uit het onderzoek blijkt dat Het Nieuwe Werken leidt tot hogere elektronische bereikbaarheid. Dit resultaat werd niet beïnvloed door de verwachtingen van collega's over elektronisch bereikbaarheid. Tevens leidt Het Nieuwe werken tot meer bevlogenheid en minder uitputting. Nadere analyse liet zien dat elektronische bereikbaarheid deels zorgt voor meer bevlogenheid en uitputting. Keulemans onderzocht ook de relatie tussen Het Nieuwe Werken en de werk-thuis interferentie en vond geen directe relatie hiertussen (Het Nieuwe Werken heeft geen directe invloed op meer of minder afstand kunnen nemen van je werk omdat je (deels) thuis werkt). Elektronisch communicatie leidde wel tot een daling van werk-thuis interferentie: een werknemers is waarschijnlijk in staat zijn of haar elektronische bereikbaarheid te reguleren en te plannen. Het Nieuwe Werken leidde in het onderzoek niet tot prestatieverhoging, elektronische communicatie wel. Een werknemers kan via elektronische communicatie blijkbaar efficiënter werken. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk de rol van communicatie is bij flexibel werken. Op dit moment wordt Het Nieuwe Werken door steeds meer bedrijven geïmplementeerd. De kennis die dit masteronderzoek heeft opgeleverd maakt het mogelijk dit proces te ondersteunen, de pluspunten van Het Nieuwe Werken te benutten en waar nodig minpunten bij te schaven. Liesbeth Keulemans ontving voor haar scriptie op 19 mei 2011 de HR scriptieprijs, een initiatief van HR Praktijk, VETRON, Gooiconsult en Bureau Zuidema.


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image

Nog geen reacties geplaatst