Actueel

Recensies TvOO januari 2016

di 12 jan 2016

De Nieuwe Weg – in 7 stappen naar meer omzet
Jochum Jarigsma
Big Business Publishers, 2015, ISBN 9789 4917 57211

In deze spannende  roman over mogelijkheden die de nieuwe weg naar Schiermonnikoog op gaat leveren, schrijft Jochum Jarigsma het verhaal van Rutger. Deze jongeman ziet mogelijkheden om zijn baan in te wisselen voor een bestaan als ondernemer, en Jarigsma laat hem via allerlei onverwachte situaties het ondernemen en verkopen leren. En daarmee de lezer. De nieuwe weg staat ook voor de mogelijkheden die de lezer krijgt aangereikt om succesvol te zijn met klanten.
Een roman lees je van voor naar achter, vind ik. Ik heb me daarom willen laten verrassen door de auteur en door het verhaal. Natuurlijk wist ik dat het een boek met een dubbele laag was, waarbij Jarigsma via de metafoor van de nieuwe weg zijn echte boodschap over ondernemersvaardigheden vertelt. Tijdens het lezen had ik wel eens de gedachte van: het zou handig zijn om in een voetnoot wat specifiekere informatie te kunnen lezen. Groot was dan ook mijn opluchting toen ik het verhaal uit had: in het nawoord beschrijft Jarigsma de zeven stappen om een deal te sluiten. Ook geeft hij een overzicht van de inzichten en methoden, waar hij Rutger kennis mee heeft laten maken. En daarmee geeft Jarigsma op een geslaagde manier diverse handvatten aan de nieuwsgierige lezer om zich – desgewenst – verder te bekwamen in het boeiende vak van ondernemer, en dan met name de verkoopkundige aspecten ervan.

Willem de Vries, ICT-architect en serieel ondernemer

702010
Naar 100% performance
Jos Arets; Vivian Heijnen; Charles Jennings
Sutler Media, 2015. ISBN 978 90 823 9780 2

Met een flinke klap viel’70:20:10, naar 100% performance’ op de deurmat: 1.8 kg schoon aan de haak, 301 pagina’s over hoe leren & ontwikkelen in organisaties aan het veranderen is en wat dit vraagt van de professionals die hierbij betrokken zijn.
De auteurs schreven ‘70:20:10, naar 100% performance’ voor learning & development professionals, managers, stafleden en kenniswerkers in het algemeen. De percentages 70:20:10 in de titel van het boek verwijzen naar waar het leren in organisaties plaatsvindt: 10% staat formele –traditionele- leerinterventies als bijvoorbeeld training en/of boeken / e-learning lezen; 20% staat voor samenwerkend leren, zoals bijvoorbeeld forums, blogs, training op de werkplek, feedback en coaching; 70% staat voor het samenvallen van werken en leren.
In het boek worden de vragen gesteld en beantwoord of het mogelijk is om met het referentiemodel 70:20:10 de prestaties te verbeteren van mens en organisaties en welke consequenties de implementatie van dit model heeft voor de rollen en taken van de learning & development professional.
De auteurs beschrijven aan de hand van vijf rollen hoe het werk van deze professionals in de loop van de jaren is veranderd en hoe zij hun dienstverlening uit moeten breiden naar nieuwe vormen van leren en ontwikkelen: werken = leren.
De belangrijkste veranderingen die worden besproken hebben als doel leren & ontwikkelen beter op de praktijk te laten aansluiten. Het traditionele leren zal zeker niet verdwijnen; de nadruk zal steeds meer komen te liggen op een combinatie van leren en werken, waarbij actief de samenwerking met alle betrokkenen gezocht wordt.
Door de logische opbouw van het boek leest het boek prettig. In de eerste twee hoofdstukken worden de probleemstelling en een algemene toelichting op het 70:20:10 referentiemodel behandeld. In de daarop volgende hoofdstukken behandelen de auteurs de nieuwe taken en rollen van de learning & development professionals die nodig zijn om 70:20:10 te implementeren.
Het boek is prachtig vormgegeven. Tekst wordt afgewisseld met, illustraties, foto’s en interviews. De taken en rollen worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld en met een kleur weergegeven, wat het navigeren in het boek ondersteunt. Aan de hand van checklists aan het einde van elke hoofdstuk kan de lezer voor zichzelf bepalen hoe ervaren hij al is in de beschreven taken en rollen. Leuke toevoeging!
Voor mij als docent en ontwikkelaar is leren het blijven verbinden van kennis, ervaringen, mensen en enthousiasme. Ik zie dat terug in dit boek. Het leren wordt naar de praktijk gebracht, wat de betrokkenheid bij het leren én daarmee het plezier vergroot. Wat mij betreft is ’70:20:10, naar 100% performance’ een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met leren en ontwikkelen in organisaties en zowel geschikt voor de startende professional als degene met al meer ervaring.

Amber Zwartbol (1980), docent, communicatietrainer, opleidingsontwikkelaar en student Onderwijskunde

Het bedrijf, de verkorte handleiding
dr. Machiel Emmering
Uitgeverij Business Contact, 2015. ISBN 978 90 470 0816 3

Emmering meldt in zijn inleiding dat hij een organisatiebreed overzicht en inzicht in de bedrijfsvoering geeft. Het gaat om de pijlers doelen, werk, middelen en mensen. Daarop is inderdaad alle bedrijfsvoering terug te voeren. Verder staat in de inleiding een duidelijk overzicht van organisatiefrustraties en hoe die gerelateerd zijn aan de vier pijlers. Dat belooft wat voor de rest van het boek. Maar dat valt een beetje tegen.
Deel één gaat over doelen. Emmering legt het verschil uit tussen visie (het grotere plaatje), missie (taken) en strategie (uitvoering). Ook laat hij zien hoe je een bedrijf en de omgeving kunt analyseren.
Het tweede deel gaat over werk. Dat bevat een goede analyse van een traditioneel (hiërarchisch) en een modern organisatieontwerp (horizontaal, levensvatbaarheidfuncties). Het hoofdstuk over management is saai, toonloos. Bijvoorbeeld de kernuitdaging van de manager is: wat te bereiken, wat te beheersen en wat te beslissen. Het woord 'doeldwalingen' is grappig. Met veel doelen kan wat aan de hand zijn: onduidelijk, niet in harmonie met de doelen van anderen, wel afgekondigd maar niet gemanaged, en doelen kunnen ongewenst gedrag met zich meebrengen.
Deel drie: middelen. Het hoofdstuk over financiën is prima. Daarin wordt helder uitgelegd waar administratie en boekhouding voor nodig zijn, wat ze inhouden en hoe je ze kunt 'lezen'. Maar het hoofdstuk over verbetering zet naar mijn idee niet aan tot actie. Het is in feite een overzicht van de belangrijkste verbetermodellen.
Het laatste deel gaat over mensen. Die kunnen je rem of je hefboom zijn, ze zijn de belangrijkste succesfactor. In de hoofdstukken over motivatie en denkrichtingen worden veel schrijvers aangehaald, maar een bijbehorende literatuurlijst ontbreekt.
In de epiloog staat een samenvatting van het boek: organisaties willen doorlopend doelen bereiken, daartoe moet werk worden geregeld en verzet, daarvoor zijn middelen nodig, die optimaal moeten worden ingezet, en dit geheel wordt aangeslingerd en gerealiseerd door mensen.
Eigenlijk zijn de inleiding en de epiloog voldoende om de samenhang tussen de pijlers te begrijpen. De body is handig voor de analyse van de bedrijfsvoering. Als naslagwerk.

Joke Tacoma, psycholoog en loopbaancoach, gespecialiseerd in mensen met een technische achtergrond

Management mythes
Werkt de organisatie nog?
Glenn van der Burg, Vakmedianet BV, 2015, ISBN 978 94 62 15319 6

Het boek Management mythes - werkt de organisatie nog? is bedoeld voor vrouwen en mannen die het lef hebben om anders te organiseren, voor betere prestaties en gelukkigere mensen.
Het boek begint met een beschrijving van welke ontwikkelingen in de maatschappij (demografisch, natuur, globalisering en technologisch) van invloed zijn op organisaties. Dit wordt vervolgd door wat de auteur belangrijk vindt in organisaties en hoe de lezer hieraan handen en voeten kan geven.
In Management mythes - werkt de organisatie nog? beschrijft de auteur veel voorbeelden van organiserende principes. Onder andere van Hoppenbrouwers, Effectory en Finext.
Ook wordt aangegeven hoe je deze principes kunt implementeren. Het gaat om thema’s als richting van de organisatie, motivatie, transparantie, minder vergaderen.
Ik vond de voorbeelden inspirerend maar het boek lastig leesbaar door het ontbreken van een duidelijke opbouw en/of leeswijzer. Als je je wilt laten inspireren door voorbeelden van de hiervoor genoemde bedrijven en thema’s is dit boek een aanrader.

Carla Sinnema

 


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image

Nog geen reacties geplaatst