Agenda

 Uw activiteit online? Voeg hem zelf toe! Klik hier...

U kunt hieronder een andere maand selecteren:

Masterclass Brainstormruimtes

n 07 a 2019

In Adobe Connect kun je de deelnemers uiteen laten gaan in kleinere subgroepen om met elkaar interactief aan de slag te gaan. Deze aanpak leidt tot een grotere betrokkenheid bij de deelnemers en zorgt voor een grotere leeropbrengst. In de brainstormruimtes kunnen de deelnemers met elkaar overleggen of gezamenlijk aan de gang gaan met een document of een whiteboard. Als trainer kan de verschillende brainstormruimtes bezoeken om vragen te beantwoorden of om te kijken hoe het gaat. Wanneer het werk in de brainstormruimtes is voltooid, kan de trainer de deelnemers weer terughalen naar de gezamenlijke omgeving. Het inzetten van brainstormruimtes breidt de mogelijkheden voor, een voor elke deelnemer passende, goede training uit. De kracht van werken in kleinere groepen is hiermee ook online haalbaar. Haal alles uit de brainstormruimtes en schrijf je vandaag nog in! 

Meer info...