Meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt, narratief coachen

Meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt, narratief coachen In deze workshop ervaar je in het kort wat de kern is van het narratieve werken. Daar waar het verhaal van de cliënt over falen, vastlopen of geen oplossing vinden de overhand heeft, is het (her)vinden van het verhaal over mogelijkheden, verlangen en inspiratie een weg […]

Opleiding Zelf Kennis Methode

Opleiding Zelf Kennis Methode De ZKM opleiding start met een kick-off op 12 januari 15.30-19.00 uur. We sluiten de middag af met een gezamenlijke snack. De opleiding is na de kick-off verdeeld over 3 modules met zowel theoretische als praktische onderdelen zoals het oefenen met de zelfonderzoeken. De modules zijn verspreid over 13 verschillende dagen. […]