Tvoo2

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Tvoo

is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en Learning & Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier.
 

Beweging - Februari 2024

Wellicht is het je ontgaan, maar de nieuwe reclames van Kia auto’s gaan over beweging: “Movement that inspires.” Tijdens de voorbereidingen van deze uitgave bleek telkens weer dat het hierover gaat als we het hebben over beweging. We raken geïnspireerd door acties en vernieuwing. Als we sollicitanten vragen waar ze willen werken dan is dat bij een bedrijf dat innoveert. Stilstand is achteruitgang in deze tijd.

Tvoo2

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Tvoo

is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en Learning & Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier.
 

Identiteit - November 2023

Wie ben je als je niet werkt? Dat heb ik me de afgelopen maanden wel eens afgevraagd. Noodgedwongen zat ik op de bank en kon ik even niet werken. Doemscenario’s van geraniums en andere schrikbeelden over pensioen kwamen regelmatig aan mij voorbij.
De vraag ‘wie ben ik als ik niet werk?’ bleek ineens heel relevant. Want met wie heb je dan contact en wat doe je dan de hele dag?

Tvoo2

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Tvoo

is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en Learning & Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier.
 

AI - Mei 2024

AI zou mij vandaag heel goed kunnen helpen, maar ik doe het niet! Juist in dit themanummer over AI mijmer ik ook graag over hoe de wereld eruitzag zonder ChatGPT, waardoor je weliswaar niet leuker, beter en sneller aan het werk was. Maar het was wel de tijd dat je je enorm kon onderscheiden als je toevallig heel leuk, snel en beter was.

Thema's

Tijdens de visiedagen van Kloosterhof komen de redacties en adviesraden van de diverse vakbladen bij elkaar en worden de thema’s van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties bepaald. 

Interesse in een inhoudelijke bijdrage bij een van de thema’s? Kijk hier naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het aanleveren van kopij. Stuur je voorstel/synopsis naar Ria van Dinteren, hoofdredacteur@tvoo.nl.

November 2022
September 2022
Juni 2022
Maart 2022

Hier treft u een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrieven van TvOO aan ruim 15.000 geïnteresserden

Met verdieping in meer dan 300 thema’s in onze vakbladen en toegang tot een groot netwerk aan auteurs is het samenstellen en uitgeven van vakboeken dit een ideaal uitgangspunt. Met een vertaling vanuit de theorie naar de praktijk, een frisse moderne vormgeving en digitale innovaties zorgen we ervoor dat onze boeken toegankelijk en relevant zijn. Een waardevolle aanvulling voor de “kenniskast” van de professional.

Onze Partners...

Develhub is een beroepsvereniging en hét onafhankelijke platform dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. 

Bedankt voor uw aanmelding!!!