Perfectionisme op de werkvloer is geen deugd

Actueel

di 13 apr 2021

Perfectionisme op de werkvloer wordt vaak als een deugd beschouwd. Veel mensen vermelden dit zelfs met trots tijdens sollicitatiegesprekken. Hun houding vereist echter controle over elk klein detail, en daarom is dit verlangen naar uitmuntendheid eigenlijk een tekortkoming.

Het is duidelijk hoe dit vermogen meer negatieve dan positieve aspecten heeft wanneer een perfectionist aan het werk gaat. Ze zullen bijvoorbeeld hun deadlines niet halen.

De studie Work Addiction: An organizational behavior as well as a addictive behavior? beschouwt perfectionisme als een psychologische verslaving en zegt dat de angst om te falen een strenge controle, veeleisendheid en een intolerantie voor fouten oplegt.

Perfectionisme op de werkvloer is niet gezond
Een belangrijk gegeven van perfectionistische werknemers, is dat ze vaak gezondheidsproblemen krijgen. Angst en stress komen bij hen vaak voor, maar er is meer:
– Ze kunnen hun werk niet aan anderen delegeren. Dit vertaalt zich in een grotere last van verantwoordelijkheden die meer van hun tijd vragen om ze te vervullen.
– Dit soort mensen is niet in staat de problemen effectief op te lossen door het gebrek aan mentale helderheid dat voortkomt uit overbelasting van het werk.
– Ze moeten zich meer inspannen tijdens hun interacties met anderen omdat hun baan het grootste deel van hun tijd in beslag neemt (typisch voor een perfectionist) en hun sociale vaardigheden negatief beïnvloedt.
– Deze mensen verdragen geen fouten en bekijken elk detail steeds opnieuw om te proberen het perfect te maken (hoewel dat onmogelijk is).

Perfectionisten kunnen zelden van hun vrije tijd genieten omdat ze altijd met hun werk bezig zijn. Als gevolg hiervan kunnen ze ongeduldig en prikkelbaar worden door het opmerkelijke gebrek aan aandacht voor hun eigen behoeften. Perfectionisten slapen niet genoeg, bewegen niet genoeg en eten zelden goed.

Depressie als gevolg van controle
Volgens het artikel The pros and cons of perfectionism, according to research kan extreem perfectionisme leiden tot besluiteloosheid en starre en controlerende gedragspatronen en kan het ook leiden tot depressie.

Hoewel perfectionisme op de werkvloer vaak in verband wordt gebracht met ambitieuze mensen met een verlangen om grote doelen te bereiken, geloven deze mensen dat ze altijd overuren moeten maken. Dit is dus een eerder schadelijk gedrag.

Intolerantie voor fouten kan leiden tot problemen met het gevoel van eigenwaarde, terwijl zeer hoge eisen aan jezelf stellen ook kan leiden tot depressie. Het frustreert een perfectionist alleen maar. Bovendien hebben ze de neiging de goedkeuring van anderen te zoeken, ook al is die meestal subjectief.

Kun je ophouden een perfectionist te zijn?
Misschien hebben we het belangrijkste punt bereikt. Is het mogelijk om perfectionisme op de werkvloer af te zwakken en de gevolgen ervan te minimaliseren? Ja, dat is mogelijk. Daarvoor moet je hulp zoeken en je vooral bewust zijn dat het geen deugd is maar een gebrek.

Een perfectionist moet professioneel advies inwinnen zodra hij te maken krijgt met de gevolgen van zijn perfectionisme. De consulent zal een passende interventie ontwikkelen.

Hij zal zich vooral richten op gevoelens van ontoereikendheid die deze obsessie in stand houden. Dit komt omdat een persoon die de controle moet hebben en perfectie nastreeft meestal een zeer laag gevoel van eigenwaarde heeft.

Zo hebben perfectionisten hulpmiddelen waarmee ze zich kunnen ontspannen en hun angst kunnen verminderen. Vooral op die vlakken waar deze eigenschap zich met meer kracht manifesteert. (bron: Verken je geest)