Makkelijker om talent te benaderen, maar moeilijker om te werven

Actueel

ma 30 aug 2021

In het afgelopen coronajaar, was het voor recruiters eenvoudiger om (thuiswerkende) kandidaten te benaderen. Maar recruiters en werkgevers moeten wel beter hun best doen om kandidaten daadwerkelijk te laten solliciteren. Daarmee is het recruitmentproces in korte tijd drastisch veranderd.

Dit blijkt uit het Recruitment Kengetallen onderzoek 2021 van Intelligence Group, dat een duidelijk beeld geeft van de arbeidsmarkt tijdens van de coronamaatregelen.

Minder budget om te werven
Organisaties hebben door de coronacrisis lagere recruitmentbudgetten. Daarnaast zijn vacatures tijdelijk ingetrokken en is face-to-facecontact vervangen door online videobellen. Werknemers zijn bovendien vanuit huis en flexibeler gaan werken en willen dit ook (gedeeltelijk) blijven doen. Deze hybride vorm van werken is ook bij werkgevers meer acceptabel geworden.

Vooral het videobellen biedt meer efficiëntie en flexibiliteit (zowel voor werkgever als werknemer), want interviews en assessments kunnen eenvoudiger worden afgenomen en zijn sneller in te plannen.

Kandidaten blijven liever bij hun huidige werkgever
De coronamaatregelen hebben het soms wel lastiger gemaakt voor organisaties om kandidaten te bereiken (want er waren geen banenbeurzen en live events) en om de bedrijfscultuur te delen en over te dragen. Ondanks alle veranderingen heeft ruim 40% van de deelnemers uit dit onderzoek niet het idee dat hun organisatie is beïnvloed door corona.

De onzekerheden die door alle veranderingen op de arbeidsmarkt zijn ontstaan hebben er wel voor gezorgd dat kandidaten minder gemakkelijk van baan wisselen of op zoek gaan naar een nieuwe baan. Vanwege de verschuivingen op de arbeidsmarkt, nemen werknemers liever geen risico’s en kiezen zij eerder voor zekerheid.

Kandidaten zijn eenvoudiger te benaderen
Recruitmentbureaus ervaren dat het nu makkelijker is om kandidaten te benaderen, maar moeilijker om ze te werven. Kandidaten staan aan de ene kant meer open voor toenadering via digitale kanalen, maar zijn door toegenomen concurrentie, lastiger over te halen om te solliciteren.

Al met al, blijkt dat de invloed van corona op organisaties kleiner is dan gedacht. De effecten die er zijn lijken vooral invloed te hebben op recruitmentbureaus. Hoe de huidige trends zich na de crisis zullen gaan ontwikkelen, blijft nog even een vraag, stelt Intelligence Group. (bronnen: Intelligence GroupPersoneelsnet)