Ervaringen van trainees over spanningsvelden bij leren en reflecteren in organisaties

Actueel

ma 15 nov 2021

In dit kwalitatieve onderzoek met interpretatieve insteek belicht Eline Katsma de spanningsvelden rondom leren en reflecteren in organisaties aan de hand van de ervaringen van (oud-)trainees van een ontwikkelprogramma met veel reflectie elementen. Aanleiding hiervoor is ten eerste de toenemende maatschappelijke aandacht voor druk die werknemers ervaren en het oplopende aantal medewerkers met burn-out gerelateerde klachten. De tweede aanleiding is persoonlijke praktijkkennis over de cultuur van continue actie die veelal in organisaties heerst. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van semigestructureerde interviews met 20 (oud-)trainees inzicht te krijgen in hoe de ervaringen van (oud-)trainees doorwerken op de uitvoering van hun huidige functie in een andere organisatie. Tijdens de interviews hebben de respondenten hun ervaringen zowel in woord omschreven, als visueel weergegeven, in vorm van een tekening. (bron: Universiteit Utrecht)

Referentie
Katsma, E. (2021). De mens in business: Ervaringen van (oud-)trainees over leren en reflecteren in organisaties en de daarbij behorende spanningsvelden. Universiteit Utrecht: Faculty of Law, Economics and Governance.