Waarom is een passende bedrijfscultuur van belang?

Actueel

di 12 apr 2022

Een gezonde bedrijfscultuur bepaalt voor een groot deel je werkgeluk en je prestaties. Toch wordt het belang ervan vaak onderschat. Wat is een bedrijfscultuur precies? En waarom is het zo belangrijk dat die aansluit bij jouw wensen?

Hoewel een bedrijfscultuur vaak wordt gezien als een ongrijpbaar iets, zijn er genoeg omschrijvingen van het begrip. Samengevat gaat het om de normen, waarden, doeleinden en verwachtingen die binnen een bedrijf worden gehanteerd. Tezamen bepalen die de dagelijkse gang van zaken en hoe je omgaat met elkaar en met derden.

Verschillende bedrijfsculturen
Je kunt in verschillende soorten bedrijfsculturen terechtkomen. Het meest gebruikte model om ze van elkaar te onderscheiden is dat van Quinn en Rohrbaugh. Deze onderzoekers identificeerden vier categorieën:
– Mensgericht (ook wel familiecultuur): medewerkers staan centraal
– Beheersgericht (of hiërarchisch): regels en procedures zijn belangrijk
– Innovatief (ook wel adhocratiecultuur of ontwikkelingscultuur): ontwikkeling van veel nieuwe producten of diensten
– Resultaatgericht (of marktgeoriënteerd): het eindproduct staat centraal

Wil je weten of een bedrijfscultuur bij je past, probeer dan vooraf zoveel mogelijk over de organisatie te weten te komen. Maak eventueel een lijstje met gerichte vragen voor je potentiële nieuwe werkgever, zoals: wat zijn mijn ontwikkelingsmogelijkheden? Of: hoeveel wordt er vergaderd?

Samen sterk
De bedrijfscultuur vormt in grote mate het ‘clubgevoel’ binnen een team of bedrijf. En dat gevoel zorgt er weer voor dat je als collectief iets moois neerzet, dat je samen meer bent dan de som der delen. Dat gevoel kan worden versterkt wanneer het bedrijf een sterk merk is met een mooie geschiedenis, een rijke traditie of een herkenbaar logo. De cultuur wordt soms ook bepaald door een charismatische oprichter, zoals Steve Jobs bij Apple of Elon Musk bij Tesla. Een opvallend organisatorisch model kan ook een cultuur kleuren, zoals bij Google, waar medewerkers een dag per week aan eigen innovaties mochten sleutelen, of bij hypotheekadviseur Viisi, dat dankzij het transparante holacratie-model al jaren op rij een Great Place to Work-certificaat wint.

Nieuwe job, nieuwe do’s en don’ts
Wat een bedrijfscultuur is, daar komen werknemers vaak pas achter wanneer ze van job switchen. Je moet dan wennen aan andere normen, waarden en omgangsvormen. Een meerdere op fouten wijzen is bijvoorbeeld heel gebruikelijk in de ene organisatie maar absoluut not done in de andere. Je ontdekt meestal pas na verloop van tijd de verschillen in bedrijfscultuur, soms door vallen en opstaan. Stel vooral vragen aan collega’s, steek je voelsprieten uit en probeer zo snel mogelijk de culturele do’s en don’ts binnen jouw bedrijf te achterhalen.

Verzuurde bedrijfscultuur
Hoe cruciaal de cultuur van een organisatie is, ondervind je wanneer deze verzuurd is. Een kwart van de hoogopgeleiden wil van baan wisselen vanwege een slechte relatie met de baas. Maar liefst 17% ervaart een angstcultuur op het werk. Grillige, opvliegende en tirannieke leidinggevenden creëren een ongezonde, soms zelfs onveilige werksituatie waarin werknemers geen fouten mogen maken. In extreme gevallen zijn er zelfs bedrijven die hun werknemers met camera’s bespieden en hun mail lezen. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt kun je dan beter zo snel mogelijk op zoek naar een fijnere bedrijfscultuur.

Cultuurtwijfels vooraf?
Wellicht heb je een mooie functie op het oog maar twijfel je of de bedrijfscultuur bij je past. Soms is die onzekerheid gebaseerd op vooroordelen, zoals het vermoeden dat in de financiële sector iedereen snelle winst najaagt, of dat een familiebedrijf te ouderwets is. Vraag dan gerust of je eerst een dag mag meelopen; steeds meer organisaties staan daar positief tegenover. (bron: Intermediair  | Robert Heeg)