Hogere productiviteit door digitale veerkracht en telewerken

Hogere productiviteit door digitale veerkracht en telewerken

Bedrijven die voor de coronacrisis al de digitale infrastructuur hadden waardoor werknemers eenvoudig konden thuiswerken, zijn beter uit de strijd gekomen dan bedrijven die daar nog haastig voorzieningen voor moesten treffen. Door de sterke digitale infrastructuur en bijpassende thuiswerkcultuur onder medewerkers, konden ze zelfs meer omzetten dan voor de crisis. Dat geldt vooral voor bedrijven waar het al dagelijkse kost was dat medewerkers (ook) thuis konden werken. Omdat hybride werken daar al de norm was, konden ze de bestaande voorzieningen eenvoudig opschalen.

HR-professionals richten hun focus op het functioneren van mensen binnen de organisatie. Daarbij kunnen ze niet om digitaliseren heen: waar dat mogelijk is wordt hybride werken de norm. De kunst is om het evenwicht tussen thuiswerken en de aanwezigheid op kantoor in balans te krijgen.

De volgende tips kunnen HR-professionals toepassen om de digitale slagkracht van hun bedrijf te verbeteren:

 

  1. Ontwikkel een digitale cultuur binnen het bedrijf

Een cultuur van digitale transformatie begint bij met het erkennen van het belang van digitale technologieën en het stimuleren van een open en inclusieve houding ten opzichte van technologie bij medewerkers. HR-professionals kunnen deze mindset stimuleren door het aanmoedigen van digitale vaardigheden, het bevorderen van digitale samenwerking en het benadrukken van het belang van digitalisering in de bedrijfsstrategie. Door een cultuur van digitale transformatie te creëren, kunnen bedrijven hun veerkracht vergroten en beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.HR-professionals kunnen dit bevorderen door trainingen en workshops aan te bieden over digitale tools en processen.

De ontwikkeling van een sterke digitale infrastructuur is essentieel voor het stimuleren van de groei van digitale omzet en het bevorderen van de efficiëntie in de communicatie tussen medewerkers en externe partijen. HR-professionals kunnen het opzetten van de juiste digitale infrastructuur ondersteunen door over de positie van medewerkers te adviseren bij de implementatie van digitale platforms voor klantcontact en verkoop. Door te investeren in mensgerichte digitale infrastructuur, kunnen bedrijven hun veerkracht vergroten en beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

 

  1. Investeer in mensgerichte ICT- en software-oplossingen

Het onderzoek vindt geen directe link tussen investeringen in digitale technologieën en de veerkracht van bedrijven. Maar een goede digitale infrastructuur is natuurlijk wel nodig om telewerken soepel te laten verlopen. HR-professionals kunnen hun bedrijven helpen om de juiste digitale toepassingen te kiezen door inzicht te geven over de mogelijke voordelen en het ondersteunen van medewerkers om de digitale transformatie tot een succes te maken.

ICT- en software-oplossingen kunnen bedrijven helpen om effectief te communiceren, samen te werken en informatie te delen, zowel intern als extern. Het is belangrijk om te investeren in de juiste tools en technologieën die het beste aansluiten bij de behoeften van het bedrijf en de medewerkers. HR-professionals kunnen helpen bij het opzetten van trainingen die medewerkers vaardigheden leren om de nieuwe tools en processen te begrijpen en te gebruiken.

 

  1. Hybride werken en telewerken ondersteunen

Het is duidelijk dat bedrijven met een bestaande telewerkcapaciteit beter in staat waren om de pandemie te doorstaan. Telewerken biedt medewerkers meer flexibiliteit en kan bijdragen aan een betere werk-privébalans. Daarnaast kan telewerken bedrijven dus ook helpen om veerkrachtiger te worden in tijden van crisis, zoals we hebben gezien tijdens de COVID-19-pandemie.

HR-professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures voor hybride werken. Dit omvat het bieden van de juiste technologie en tools, het vaststellen van duidelijke richtlijnen en het monitoren van de prestaties en welzijn van medewerkers die op afstand werken.

 

  1. Focus op online verkoop en dienstverlening

De pandemie heeft aangetoond dat bedrijven die in staat zijn om hun goederen en diensten online te verkopen, een crisis kunnen overleven en zelfs ook kunnen groeien. Als HR-professional kun je betrokken zijn bij het ontwikkelen van een digitale strategie die zich richt op het vergroten van de online aanwezigheid van het bedrijf en het ontwikkelen van nieuwe digitale verkoop- en marketingkanalen.

Want een sterke online aanwezigheid vraagt andere kwaliteiten van managers en medewerkers. Klanten verwachten dat ze snel en duidelijk antwoord krijgen op vragen. Ze willen weten of een product op voorraad is of dat een dienst hen helpt bij het oplossen van problemen. Dat vraagt nog meer om een klantgerichte benadering, duidelijke logistiek en snelle levering. Bovendien zijn bedrijven dag en nacht online, waardoor investeren in telewerken nog aantrekkelijker is. HR kan helpen bij het veranderen van de organisatie om dat mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij het indelen van roosters en bij het opleiden en aannemen van personeel, zodat de juiste kennis en vaardigheden voor de organisatie beschikbaar zijn. (bronnen: Personeelsnet, CPB)