Participatie volledige uitgave, 18 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘PARTICIPATIE’ (juni 2014)PRAXIS

 • Je kunt niet niet participeren, Annette Mul
 • Learning through nature, Anja Doornbos en Din van Helden
 • Reorganiseren met resultaat, hoe doe je dat? Mariken van de Loo
 • Bedrijven zoeken naar toptalenten, Grethe van Geffen & Kaveh Pour
 • Hoe klantbeleving bij de Rabobank leidend wordt, Eline Steenhuisen
 • Een kennismaking met Esma Choho, Carla Wijers
 • Werkgelegenheidsplan Philips vergroot arbeidsparticipatie, Pim Campman
 • Arbeidsvermogens jonge werknemers, Mári van Beers
 • ‘t Sexy fokschaap, Karin de Galan

WETENSCHAP

 • Participatie. Botox en bindweefsel, Lidewey van der Sluis
 • Participatie van oudere werknemers in innovatie, Jol Stoffers & Beatrice van der Heijden
 • Teams die excelleren, Ben Kuipers & Sandra Groeneveld
 • Promotie: Hr-differentiatie creëert winnaars en verliezers, Elise Marescaux
 • Promotie: Meer steun van medewerkers voor bottom-upveranderingen, Joris van der Voet

VARIA

 • Participatie: honing of azijn?, Han Nichting
 • Gaan met die banaan? Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol
 • ‘De meeste zegen komt van eigen initiatief’ Auteur: Rick van de Weg, Interview: Ria van ‘t Klooster
 • Nieuws, Guido van de Wiel
 • Boeken

Participatie
Voor u ligt de uitgave waarin het thema participatie centraal staat. Hierbij doelen we op participatie van arbeid. Zo wilde de redactie het begrip afbakenen, om de onderwerpen toe te snijden op het vakgebied van de hrd’er. Wel hanteren we een brede opvatting over wat participatie voor ons betekent. Het gaat in deze uitgave om het meedoen aan het maatschappelijke verkeer in al zijn facetten. Het delen en toepassen van kennis gaan voor ons samen met het actief bijdragen en vergroten van betrokkenheid op alle niveaus.

Zo vind u een prachtig artikel geschreven vanuit het project Duurzaam&Divers: ‘Bedrijven zoeken toptalenten’. Het werven van talenten begint vaak al in de schoolbanken en het is een zeer selecte groep die de absolute top behaalt, de zogenaamde happy few. In dit artikel laten de auteurs zien hoe talent van vluchtelingen duurzaam benut kan worden. Want door een buitenkans behoort drie procent van die vluchtelingen, die in Europa worden opgevangen, tot de ‘gelukkigen’ die welkom zijn in Nederland. De vraag waar zij in dit artikel op ingaan is of dit ‘geluk’ ook om te zetten is in een zelfredzame toekomst in de Nederlandse maatschappij.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is onderzoek gedaan naar wat het verschil maakt tussen teams. Wat het ene team makkelijk af lijkt te gaan, lijkt voor een ander team moeilijk te bereiken. Welke factoren leiden tot uitmuntende teamprestaties en wat doen excellente teams in hun dagelijkse praktijk? Dit onderzoek heeft zes herkenbare ingrediënten opgeleverd, die in het artikel Teams die excelleren’ uit de doeken worden gedaan.

Ook is er binnen deze uitgave aandacht voor participatie van oudere werknemers in innovatie. Want is het niet vreemd dat er bij innovatie zelden aandacht is voor innovatie in het werkgedrag van medewerkers, terwijl hiermee de concurrentiekracht kan worden vergroot? Vanuit wetenschappelijke hoek is onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van employability bij innovatief werkgedrag. Bij oudere medewerkers blijkt dat het verband tussen employability en innovatief werkgedrag sterker is dan bij jongere werknemers. Investeren in employability loont!

Deze uitgave gaat over actief samenwerken, over het delen van investeringen, het gebruiken van kennis en het vergroten van betrokkenheid, waarmee we bij willen dragen aan een samenleving waarin participeren vanzelfsprekend is. Een mooi initiatief in dit kader is de landelijke beweging wehelpen.nl. U zult misschien denken dat in een periode van individuatie elkaar vrijwillig helpen minder aan de orde zal zijn, maar niets blijkt minder waar!