Rendement volledige uitgave, 20 artikelen

 

INHOUD THEMA ‘RENDEMENT’ (september 2013)

WETENSCHAP

 • Rendement op talent, Lidewey van der Sluis
 • Interview met Leontine van Hooft van GreenDreamCompany, Annette Man-Mul
 • Grondbeginselen van vertrouwen, Alexander van den Berg
 • Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers, Eva Knies
 • Hiërarchie in de leercommunity, Martin Rehm

PRAXIS

 • Rendement van leren, Jolanda Botke
 • Amphia floreert, Erwin Klappe & Onno Hamburger
 • Partnership leidt tot meetbaar effect, Wim van Hout, Pim Bijkerk & Ed Prins
 • De vloer op, Simon van der Veer
 • Return on Learning, Conny Daansen & Onno Geveke
 • Just do the work!, Karin de Galan
 • Yuri van Geest en de Singularity University, Ger Driesen
 • Ren-de-ment, rendement! Jos Arets & Stephan Obdeijn
 • Corporate Academy; naar een duurzame financiële sector, Esther de Haan
 • Menno Lanting: Creativiteit is allesbepalend, Erik Deen

VARIA

 • Ferdinand Grapperhaus: Medezeggenschap in de polder, Rick van de Weg
 • Het leerlandschap van organisaties, Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld & Nanja Mol
 • Nieuws, Guido van de Wiel
 • Boeken en app
 • Vereniging

VOORWOORD
De eindredactie wordt sinds een jaar verzorgd door Evelien van der Veen. Haar input wordt zeer gewaardeerd en we geven haar graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur.

Waar denk je aan bij een thema als rendement? Het is logisch om als eerste aan de beleggingswereld te denken: rendement van aandelen. Of aan het rendement van een verwarmingsketel. In algemene zin is rendement ‘de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten’. Vanuit communicatieoogpunt denk ik vrijwel meteen aan de opbrengst van communicatie voor organisaties. Dit wordt nog steeds vaak in verband gebracht met effectiviteit, dus of een boodschap de juiste doelgroep bereikt. Uitgangspunt is dan het aloude ZMBO-model, waarbij de zender (Z) via een communicatiemiddel (M) een boodschap (B) stuurt naar de ontvanger (O). Tegenwoordig is dat niet genoeg. De strijd om de klant wordt steeds groter, vooral in een stagnerende markt. Omzetten lopen terug en organisaties moeten noodgedwongen mensen ontslaan om het hoofd boven water te houden. Hoe maak je communicatie dan rendabel? Via sociale media worden meningen over organisaties razendsnel verspreid. Dat is leuk als het goed gaat. Maar om klanten tevreden te houden, moeten de medewerkers van een organisatie daar adequaat op inspringen. Zenden alleen voldoet niet meer. Mensen zijn mondiger geworden, ze willen gehoord worden. Ze waarderen het als hun opmerkingen, al zijn de uitlatingen negatief, serieus worden genomen. Maar wat krom is kun je met communicatie niet rechtbreien. Wel kun je de dialoog aangaan en verduidelijken hoe een organisatie tot bepaalde keuzes is gekomen en daarmee het handelen of gebeurtenissen nuanceren. Het vraagt om andere faciliteiten en om een interne cultuuromslag, maar zo creëer je wel begrip. Een uitdaging voor elke organisatie om in een ander daglicht gezien te worden. Zo wordt het eenvoudiger om relaties aan te halen en dus klanten aan te trekken en te behouden. Ook communicatie draagt dus fundamenteel bij aan het rendement van organisaties. Ook bij rendement van leren, zoals Jolanda Botke beschrijft, moet de waarde worden aangetoond: het is niet vanzelfsprekend dat kennis ook automatisch wordt toegepast. Jos Arets en Stephan Obdeijn benaderen meetbare prestaties en het rendement van hrd-activiteiten vanuit de opleidingspraktijk. Toch kun je stellen dat ‘kennis is macht’ (Francis Bacon, 1597) nog steeds de basis is voor het verbeteren van iemands reputatie en invloed, en daarmee zijn macht. Storytelling, zoals Leontine van Hooft uitlegt in een interview, draagt zeker bij aan het rendement van organisaties. Heel inspirerend om te zien hoe deze verschillende invalshoeken samen leiden tot een waardevol septembernummer.

Evelien van der Veen
Communicatieadviseur en eindredacteur TvOO