Wendbaar maart 2017

 

INHOUD THEMA ‘WENDBAAR’ (maart 2017)

 • Wentelen in wendbaarheid, Cristel van de Ven
 • Introdans: al 45 jaar flexibel en consequent – Interview met Ton Wiggers en Roel Voorintholt, Astrid de la Fuente
 • Het leiderschap van velen, Lenette Schuijt
 • Van waterval naar agile werken – Interview met Arie van Bennekum, Ger Driesen & Ria van Dinteren
 • Wendbare woningcorporaties en medewerkers, Agnes Zandvliet
 • Leiderschap: wendbaarheid door stevigheid, Inge Nuijten
 • Trainerstool  – Bezieling in de praktijk, Silvia Blankestijn

WETENSCHAP

 • Learn or Lose – Interview met prof. dr. Nick van Dam, Els Oosthoek
 • Transformatief leren, Freerk Q.C. Wortelboer & Tom P.A. van Oeffelt & Manon C.P. Ruijters
 • ’Chaordische’ structuur voor wendbare organisaties, Mark Nijssen
 • Politie, klassieke muziek en leren, Jolanda Botke
 • Promotie: Mentale vermoeidheid zit tussen je oren, Jesper Hopstaken
 • Promotie: Creating developmental space for better team results, Karin Derksen

VARIA

 • Alliander leert, Mary Geurts & Herman van der Vlies
 • Column: Wendbaar per 1 januari, Menno Lanting
 • Boeken

Wendbaar
Nederlanders moeten wendbaar en weerbaar worden, betoogt Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank en hoogleraar economie. De technologische veranderingen gaan zo snel dat iedereen zijn best moet doen om bij te blijven. “Je kunt globalisering en de bijbehorende flexibilisering niet tegenhouden,” aldus Baarsma in de Telegraaf van 31 december 2016. 2017 wordt volgens haar hét jaar van de wendbaarheid. Ze citeert Darwin, die zei: “Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, het is ook niet de slimste, maar degene die zich het beste kan aanpassen. Ons onderwijs zou al die leerlingen juist dát moeten leren.”

Dat in de arbeidsmarkt van vandaag de dag wendbaarheid belangrijk is, staat daarmee buiten kijf. Maar hoe ziet die wendbaarheid er dan uit? In dit themanummer passeren verschillende invalshoeken de revue. Het dubbelinterview met de zakelijk en de artistiek leider van Introdans gaat in op persoonlijke en zakelijke wendbaarheid in de cultuursector (veel dank aan Introdans voor het beschikbaar stellen van de prachtige foto’s). En wat is nu wendbaarder dan een danser? Die wendbaarheid zal toch ook in de organisatie terug te vinden zijn? Lenette Schuijt gaat in op de wendbaarheid in leidinggeven. Ze pleit in haar bijdrage voor gedeeld leiderschap. Want, zo stelt zij, door het inzetten van professionaliteit van velen kun je snel inspelen op de behoeften van klanten.

Arie van Bennekum neemt ons mee in de wereld van agile werken. Agnes Zandvliet beschrijft hoe in de sector van de woningcorporaties aandacht is voor wendbaarheid van medewerkers. Inge Nuijten geeft praktische tools om wendbaar te zijn of te worden. In de rubriek wetenschap beschrijven Freerk Wortelboer, Manon Ruijters en Tom van Oeffelt hoe ze transformatief leren inzetten om wendbaar leiderschap te ontwikkelen. Annika Smit gaat in op open waarneming als manier om wendbaar te blijven in je reactie op situaties. Tot slot neemt Mark Nijssen ons mee naar de optimale structuur voor een wendbare organisatie. Deze opsomming is niet volledig, want (wendbaar als we zijn), er moeten ook verrassingen in een themanummer over wendbaarheid te vinden zijn.

Wendbaarheid kan dus vele vormen hebben. Onder andere wendbare leiders, wendbare medewerkers, wendbaar projectmanagement (vaak onder de noemer agile) en wendbare organisatiestructuren passeren in dit nummer de revue als manier om persoonlijk en zakelijk wendbaar te zijn en blijven. Wat doe jij als lezer om in 2017 wendbaar te zijn?