De transformatie naar een cultuur van continu verbeteren is een samenspel tussen harde en zachte elementen van continu verbeteren. Hierin is dan ook een grote rol weggelegd voor de HR-afdeling. Bijgaand lees je 7 manieren waarop HR-teams een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van continu verbeteren

1. Cultuurverandering
HR-professionals werken actief aan het bevorderen van een cultuur waarin continu verbeteren wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Zij kunnen communicatie- en veranderingsinitiatieven leiden om medewerkers bewust te maken van het belang van verbetering en hen te betrekken bij de verandering.

2. Verandermanagement
De medewerkers van HR-afdelingen kunnen verandermanagementprincipes en -technieken toepassen om de acceptatie en adoptie van continu verbeteren te bevorderen. Als de HR-professionals over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, kunnen zij een veranderstrategie ontwikkelen, communicatieplannen opstellen, weerstand identificeren en aanpakken, en medewerkers betrekken bij het veranderproces.

Door verandermanagement op de juiste manier te integreren, kunnen HR-afdelingen een soepele en effectieve overgang naar een cultuur van continu verbeteren faciliteren.

3. Talentontwikkeling
In veel organisaties hebben HR-afdelingen controle over werving en selectie. Hiermee kunnen zij zich richten op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent dat gericht is op continu verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor de juiste wervings- en selectieprocessen om mensen met de juiste mindset en vaardigheden aan te trekken.

Ook kunnen ze loopbaanontwikkeling en opleidingsprogramma’s (zoals Yellow, Orange, Green en Black Belt) implementeren die gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheden van alle medewerkers op het gebied van continu verbeteren.

4. Beloningsinstrumenten
Daarnaast speelt HR een belangrijke rol in het stimuleren van de denkwijze die men graag bij de medewerkers ziet. Het gaat er niet om of je een grote of een kleine besparing realiseert. Het gaat erom dat je de verspilling ziet, onderzoekt wat het veroorzaakt en een praktische oplossing voor bedenkt. Op het moment dat dat gebeurt, moet een leidinggevende de medewerker kunnen belonen.

Hiervoor heeft HR een palet aan kleine beloningsinstrumenten die de leidinggevende kan uitreiken. Zo wordt vanuit de organisatie de juiste denkwijze gestimuleerd en wordt dit ook daadwerkelijk beloond. Denk aan dinerbonnen, bioscoopkaartjes, de kans om een andere locatie te bezoeken, of een presentatie voor het management te geven. Op deze manier kan men ervoor zorgen dat de leidinggevende de juiste denkwijze kan stimuleren.

5. Prestatiemanagement
HR-afdelingen kunnen prestatiemanagementprocessen in lijn brengen met de continu verbeterstrategie. Door prestatie-indicatoren en doelen op te nemen die gericht zijn op verbetering stimuleren ze dit gedrag bij de medewerkers.

Daarnaast kunnen ze feedbackmechanismen implementeren die gericht zijn op het bieden van constructieve input en het stimuleren van een lerende cultuur. In de functieomschrijvingen is opgenomen dat men een bijdrage levert aan verbetering. Dit is vanuit HR een standaard en geldt voor alle medewerkers van werkvloer tot aan de directeur.

Een paar keer per jaar wordt een medewerker vrijgespeeld van de productie om samen met collega’s een proces te verbeteren. Zo komt verbetering niet ‘on top of’ maar geeft de organisatie de medewerker ook tijd ter beschikking om zijn of haar bijdrage te leveren.

6. Capaciteit en zichtbare waardering
HR-beleid is er ook op gericht de gewenste manier van denken te promoten, bijvoorbeeld door middel van een ‘successenmuur’ op een centrale locatie. Hier hangen korte beschrijvingen en foto’s van de verbeterprojecten (Kaizens) met de namen van het verbeterteam. Collega’s lezen daar wat het team heeft bereikt en hoe het is aangepakt. De projectteamleden ervaren zo oprechte aandacht en waardering van de organisatie.

7. Leiderschapsontwikkeling
HR-afdelingen kunnen zich richten op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden binnen de organisatie. Ze kunnen trainingen organiseren om leiders bewust te maken van het belang van continu verbeteren. En praktische coaching op de werkvloer om hen in het werk te helpen de juiste mindset en vaardigheden te ontwikkelen.

Samenvattend
Dankzij hun expertise op het gebied van talentontwikkeling, verandermanagement, cultuurverandering en prestatiemanagement kunnen HR-afdelingen een waardevolle bijdrage leveren aan het faciliteren van de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Ze kunnen organisaties helpen om de juiste mindset, vaardigheden en processen te ontwikkelen die nodig zijn om continu verbeteren te omarmen en te verankeren in de dagelijkse praktijk. (bron: Consultancy.nl)